31 augusti 2018 16:25

Rättelse av tidigare publicerat pressmeddelande avseende estimerad intjäningsförmåga

RÄTTELSE. Det pressmeddelande som publicerades kl. 15.45 idag gällande Offentliga Hus estimerade intjäningsförmåga angav summorna i estimatet i felaktig enhet (kronor). Rätt enhet ska vara tusental kronor. En uppdaterad version av estimatet följer här nedan.

Som tidigare kommunicerats undersöker Offentliga Hus förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån. I samband med kommande möten med obligationsinvesterare redovisas härmed bolagets estimerade intjäningsförmåga per rullande tolvmånadersperiod. 

Estimatet baseras på bedömd intjäningsförmåga hos bolaget när kommunicerade förvärv och utökat obligationslån är på plats.

Bland Q2-rapportens nyckeltal angavs felaktigt att belåningsgraden per 2018-06-30 var 45,6%. Korrekt belåningsgrad per 2018-06-30 var 47,8%.

Estimerad intjäningsförmåga, TSEK (rullande 12 månader, 2018-10 – 2019-09)

Rental income                                                                     288 000,00 tkr

Total operating income                                                      288 000,00 tkr

Property expenses                                                               -75 000,00 tkr

Net operating income                                                         213 000,00 tkr

Central administration                                                           -34 000,00 tkr

Management profit                                                           179 000,00 tkr

Financial expenses, current debt                                            -72 000,00 tkr

Financial expenses, 300 m Tap issue                                      -21 000,00 tkr

Total financial items                                                             -93 000,00 tkr

Profit/loss before changes in value                                      86 000,00 tkr

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO

niklas.eklund@offentligahus.se

+46 (0) 70 969 29 69

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissburksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 16.25.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.