Aktien & aktieägare

Offentliga Hus aktiegraf

Aktiekurs

2020-12-01, Uppdateras var 15:e minut.

12 SEK

-0.83%

Offentliga Hus största aktieägare

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.

Source: Datablocks by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear and Morningstar.