Aktien

Offentliga Hus aktiegraf

Aktiekurs

2021-05-12, Uppdateras var 15:e minut.

15.7 SEK

-0.13%

Offentliga Hus största aktieägare

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.

Source: Datablocks by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear and Morningstar.