För investerare

Offentliga Hus noterat på Nasdaq First North Premier

Sedan den 23 oktober 2020 är Offentliga Hus noterat på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information om aktien hittar du här.

IR-kontakt

Magnus Sundell, vVD & CFO
+46 (0) 70 602 76 75

magnus.sundell@offentligahus.se

 

Aktie & aktieägare

Här hittar du information om aktuell och historisk kursdata.

Finansiell kalender

Obligationslån

Offentliga Hus har emitterat obligationer på Nasdaq Stockholm. Här hittar du obligationsprospekt och övriga handlingar relaterade till obligationslånet.

Pressmeddelanden

26 november 2020 09:15

Valberedning utsedd i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

I enlighet med bolagsstämmans principer för utseende av valberedning i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) (”Valberedningsprinciperna”) ska...

Läs mer

25 november 2020 16:20

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Västra Götalandsregionen

Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal avseende fastigheten Kinnaström 3 i Marks kommun Förvärvet sker via bolagsförvärv och tillträde planeras till den 1 februari...

Läs mer

23 november 2020 15:00

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 6 oktober 2020 att Bolaget emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om...

Läs mer

Läs mer

Om Offentliga Hus

Vi avlastar stat, kommuner och regioner i rollen som fastighetsägare, så att de fullt ut kan...

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Offentliga Hus affär. Här kan du läsa mer om hur...

Karriär

Offentliga Hus växer – här kan du se tjänster som är lediga just...