För investerare

Här hittar du finansiell information som rör Offentliga Hus.

Börsnotering hösten 2020

Den 15 juni 2020 kommunicerade Offentliga Hus att en börsnotering av bolaget förväntas ske i oktober 2020. Ytterligare information om processen förväntas offentliggöras efter sommaren.

Länk till pressmeddelande:
Offentliga Hus kommunicerar tidpunkt för börsintroduktion

IR-kontakt

Magnus Sundell, vVD & CFO
+46 (0) 70 602 76 75

magnus.sundell@offentligahus.se

 

Finansiell kalender

Finansiella rapporter

Senaste rapport

Extra delårsrapport, januari – augusti 2020

 

Obligationslån

Offentliga Hus har emitterat obligationer på Nasdaq Stockholm. Här hittar du obligationsprospekt och övriga handlingar relaterade till obligationslånet.

Pressmeddelanden

17 september 2020

Offentliga Hus i Norden AB Extra delårsrapport, jan – aug 2020

1 januari – 31 augusti 2020Hyresintäkter, Tkr308 706Förvaltningsresultat, Tkr61 555 (se fotnot 1 nedan)Per 31 augusti 2020Balansomslutning, Tkr9 541 849Soliditet, %28,0%Säkerställd...

Läs mer

1 september 2020

Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden – minskar sin bruttoskuld

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om...

Läs mer

31 augusti 2020

Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

Inför den planerade börsnoteringen i oktober har styrelsen i Offentliga Hus fastställt ett antal finansiella och operationella mål för bolaget samt en utdelningspolicy Målen speglar Offentliga...

Läs mer

Läs mer

Om Offentliga Hus

Vi avlastar stat, kommuner och regioner i rollen som fastighetsägare, så att de fullt ut kan...

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Offentliga Hus affär. Här kan du läsa mer om hur...

Karriär

Offentliga Hus växer – här kan du se tjänster som är lediga just...