Press­­meddelanden

 

17 november 2023 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 Periodens resultat uppgick till -69,1 (536,5) Offentliga Hus delårsrapport för...

30 augusti 2023 08:15

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det andra kvartalet 2023

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023 Periodens resultat uppgick till 78,0 Mnkr (446,0) Resultatminskningen härrör i allt...

10 maj 2023 08:00

Offentliga Hus presenterar sin delårsrapport för första kvartalet 2023

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2023 Periodens resultat uppgick till 275,0 Mnkr (259,3) Resultatökningen härrör i allt...

28 april 2023 13:30

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2022

Offentliga Hus årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida Rapporten publiceras i digital form på svenska Intäkterna för perioden uppgick till 531,2 mkr...

28 februari 2023 08:00

Offentliga Hus presenterar sin bokslutskommuniké för 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2022 Periodens resultat uppgick till -13,9 Mnkr (1 113,6) Resultatminskningen beror på en kombination av lägre...

17 november 2022 08:20

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 Periodens resultat uppgick till 536,5Mnkr (548,2) Resultatminskningen beror på en...

29 augusti 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022 Periodens resultat uppgick till 446,0 Mnkr (476,7) Resultatminskningen härrör i allt...

27 maj 2022 17:35

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2021

Offentliga Hus årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida Rapporten publiceras i digital form på svenska Intäkterna för perioden uppgick till 563,3 mkr...

13 maj 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det första kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2022 Periodens resultat uppgick till 259,3 Mnkr (448,8) Resultatminskningen härrör i allt...

25 februari 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar sin bokslutskommuniké för 2021

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin bokslutskommuniké för 2021 Periodens resultat uppgick till 1 114 Mnkr Resultatökningen beror i allt väsentligt på både högre...

4 november 2021 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 Rapporten visar en värdetillväxt för fastighetsbeståndet om 9 procent under perioden...

15 juli 2021 08:00

Offentliga Hus presenterar ett starkt andra kvartal

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021 Rapporten visar en värdetillväxt för fastighetsbeståndet om 6 procent under perioden...

5 maj 2021 15:30

Kallelse till årsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021 Mot bakgrund av den extraordinära situation som...

30 april 2021 09:30

Avnotering från Nasdaq First North Premier Growth Market godkänd – sista handelsdag blir den 14 maj 2021

Som tidigare kommunicerats av Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) genom pressmeddelande publicerat den 28 april 2021, har styrelsen i Offentliga Hus beslutat...

28 april 2021 15:30

Offentliga Hus ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Offentliga Hus aktie från Nasdaq First North Premier Growth...

23 april 2021 07:00

Offentliga Hus presenterar rekordresultat för första kvartalet

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus lämnar idag sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 Rapporten är bolagets starkaste sedan noteringen 2020 En starkt bidragande orsak till...

14 april 2021 14:10

Kommuniké från extra bolagsstämma, VD-byte samt uppdatering av finansiell kalender

Kommuniké från extra bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 14 april 2021 Extra bolagsstämma med aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) har hållits den 14 april 2021...

14 april 2021 11:15

SBB kontrollerar 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och förlänger acceptfristen för det offentliga budpliktserbjudandet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus Den 20 januari 2021...

12 april 2021 14:10

Offentliga Hus meddelar uppdatering i den tidigare avgivna bokslutskommunikén för 2020

Offentliga Hus i Norden AB (publ) uppdaterar den tidigare avgivna bokslutskommunikén, dels med en justering av en felaktig fördelning mellan kortfristig och långfristig skuld i koncernen, samt...

9 april 2021 11:00

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2020

Offentliga Hus årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida Rapporten publiceras i digital form på svenska- Vi har levererat ett starkt resultat för 2020...

26 mars 2021 15:57

Kallelse till extra bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), orgnr 556824-2696, (”Offentliga Hus”) med säte i Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2021 Extra...

19 mars 2021 10:00

Uttalande från Offentliga Hus oberoende budkommitté med anledning av SBB, Samhällsbyggnadsbolagets, offentliga budpliktserbjudande

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Offentliga Hus att acceptera SBB:s offentliga...

19 mars 2021 10:00

Statement from the independent bid committee of Offentliga Hus in relation to SBB’s, Samhällsbyggnadsbolaget’s, mandatory offer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” or the ”Company”) independent bid committee unanimously recommends the shareholders to accept SBB’s mandatory offer This statement is...

18 mars 2021 10:05

Offentliga Hus kreditbetyg uppgraderas till BB+ av Nordic Credit Rating

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus har idag erhållit en höjning av det långsiktiga kreditbetyget från BB till BB+ av Nordic Credit Rating (NCR) Samtidigt bekräftar NCR det kortsiktiga...

26 februari 2021 17:05

Offentliga Hus meddelar resultat av återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta...

26 februari 2021 17:05

Offentliga Hus announces results of the repurchase offer under its outstanding bond loans

Reference is made to Offentliga Hus i Norden AB (publ)’s (the “Issuer” or “Offentliga Hus”) maximum SEK 1,000,000,000 senior unsecured floating rate green bonds 2020/2024 with ISIN...

18 februari 2021 07:00

Offentliga Hus presenterar ett starkt fjärde kvartal

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus lämnar 2020 med väsentligt förbättrad finansiell ställning Bolagets balansräkning har ökat från 7,7 miljarder kronor till 10,0 miljarder kronor,...

11 februari 2021 14:45

Offentliga Hus oberoende budkommitté har utsett rådgivare inför utvärderingen av Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud

Offentliga Hus offentliggjorde den 25 januari 2021 att styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté, bestående av styrelseledamöterna Mari Broman, (budkommitténs ordförande) och Magdalena...

25 januari 2021 20:35

Offentliga Hus har utsett en oberoende budkommitté som ska utvärdera Samhällsbyggnadsbolagets bud

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 20 januari 2021 genom pressmeddelande ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB...

22 januari 2021 11:15

Offentliga Hus meddelar ägarförändring under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta...

22 januari 2021 11:15

Offentliga Hus announces Change of Control under its outstanding bond loans

Reference is made to Offentliga Hus i Norden AB (publ)’s (the “Issuer” or “Offentliga Hus”) maximum SEK 1,000,000,000 senior unsecured floating rate green bonds 2020/2024 with ISIN...

20 januari 2021 21:05

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus

Den 18 december 2020 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) att SBB ingått avtal om förvärv av 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i...

23 december 2020 07:00

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Örebro

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har ingått förvärvsavtal med Brofast AB avseende fastigheten Örebro Rosta Gård 2 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och tillträde beräknas ske första...

21 december 2020 15:45

Offentliga Hus meddelar förväntad ägarförändring under sina utestående obligationslån samt kreditbetygsplacering ”watch positive”

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta...

21 december 2020 15:45

Offentliga Hus announces anticipated Change of Control under its outstanding bond loans and watch positive issuer rating

Reference is made to the Offentliga Hus i Norden AB (publ)’s (the “Issuer” or “Offentliga Hus”) maximum SEK 1,000,000,000 senior unsecured floating rate green bonds 2020/2024 with ISIN...

18 december 2020 18:45

54,3 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus säljs till SBB

Offentliga Hus noterar att Aktiebolaget Fastator (publ), Nordact AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private SA, SICAR on behalf of its Compartment Real Assets (”Säljarna”)...

9 december 2020 08:00

Valberedningen avser att föreslå Tom Eriksson, CIO vid Calibrium AG, till ledamot av styrelsen i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Valberedningen avser att nominera Tom Eriksson, CIO och investeringsansvarig på Calibrium AG, att vid årsstämman 2021 väljas in som ordinarie styrelseledamot i Offentliga Hus styrelse Calibrium...

3 december 2020 12:45

Kepler Cheuvreux och Nordea offentliggör analyser av Offentliga Hus med köprekommendation

Kepler Cheuvreux menar att Offentliga Hus är väl positionerade att dra nytta av det ökade behovet av samhällsservicefastigheter, och offentliggör analys med köprekommendation och riktkurs 16,20...

26 november 2020 09:15

Valberedning utsedd i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

I enlighet med bolagsstämmans principer för utseende av valberedning i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) (”Valberedningsprinciperna”) ska...

25 november 2020 16:20

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Västra Götalandsregionen

Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal avseende fastigheten Kinnaström 3 i Marks kommun Förvärvet sker via bolagsförvärv och tillträde planeras till den 1 februari...

23 november 2020 15:00

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 6 oktober 2020 att Bolaget emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om...

20 november 2020 17:35

Post-stabilisation period announcement

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONGKONG, CANADA, JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE,...

20 november 2020 17:35

Stabiliseringsperioden har avslutats

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION...

6 november 2020 15:30

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje

Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avseende fastigheten Södertälje Fjärilen 22 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och tillträde...

5 november 2020 07:00

Starkt kvartal för Offentliga Hus efter renodling av fastighetsportfölj

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus redovisar ett starkt tredje kvartal med ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019 Förbättringen är ett resultat av...

30 oktober 2020 17:10

Stabilisation notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, HONGKONG, CANADA, JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE,...

30 oktober 2020 17:10

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION...

29 oktober 2020 14:05

Offentliga Hus kreditbetyg uppgraderas till BB av Nordic Credit Rating

Offentliga Hus har idag erhållit kreditbetyget BB av Nordic Credit Rating (NCR) Uppgraderingen av kreditbetyg innebär ett viktigt steg mot att uppnå Investment Grade (BBB-) vilket är en av...

23 oktober 2020 15:05

Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare

Med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomnar Offentliga Hus över 10 000 nya aktieägare till bolaget Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland...

23 oktober 2020 07:00

Handeln i Offentliga Hus aktier inleds idag på Nasdaq First North Premier

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet i samband med noteringen av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) på Nasdaq...

23 oktober 2020 07:00

Trading in Offentliga Hus’ shares commences today on Nasdaq First North Premier

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Offentliga Hus” or the “Company”) today announces the outcome of the offering in connection with the listing of the Company’s shares (the “Offering”)...

13 oktober 2020 19:10

Offentliga Hus obtains waiver for existing bonds to be redeemed, in conjunction with previously announced new bond financing and upcoming IPO

As announced on 6 October 2020, Offentliga Hus i Norden AB (publ) (the “Company” or “Offentliga Hus”) has successfully issued MSEK 550 senior unsecured green bonds with a tenor of 35 years...

13 oktober 2020 19:10

Offentliga Hus inhämtar dispens för befintliga obligationer som ska inlösas i anslutning till tidigare offentliggjord ny obligationsfinansiering och kommande notering

I enlighet med tidigare offentliggörande den 6 oktober 2020 har Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller “Offentliga Hus”) framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda...

13 oktober 2020 15:00

Offentliga Hus publishes prospectus and announces the price range for its initial public offering and listing on Nasdaq First North Premier

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER COUNTRY IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE...

13 oktober 2020 15:00

Offentliga Hus offentliggör prospekt och prisintervall i noteringen på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER...

6 oktober 2020 18:55

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om totalt 550 miljoner kronor, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och bekräftar att villkoret för frivillig inlösen av samtliga sina obligationer 2017/2021 är uppfyllt

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,...

6 oktober 2020 18:55

Offentliga Hus issues senior unsecured green bonds in a total amount of MSEK 550, announces the results of the tender offer and confirms that the condition for redemption of its 2017/2021 bonds have been fulfilled

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE US VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE...

1 oktober 2020 18:16

Offentliga Hus avser att noteras på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER...

1 oktober 2020 18:16

Offentliga Hus intends to list on Nasdaq First North Premier

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE PUBLICATION, DISTRIBUTION OR...

1 oktober 2020 18:15

Offentliga Hus considers issuance of a new senior unsecured bond and announces tender offer and early redemption regarding all of its outstanding senior unsecured bonds 2017/2021

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE US VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE...

1 oktober 2020 18:15

Offentliga Hus överväger att emittera en ny senior icke-säkerställd obligation och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående seniora icke-säkerställda obligationer 2017/2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,...

1 oktober 2020 14:05

Göteborg får fler studentbostäder – byggstart för 214 nya lägenheter på Opaltorget

Idag togs första spadtaget till det som ska bli Göteborgs nästa stora studentboende År 2022 ska över 200 nya studentlägenheter stå klara på Opaltorget i Tynnered Fastighetsbolaget Offentliga...

25 september 2020 07:30

Nordic Credit Rating ger Offentliga Hus utsikten “Watch Positive”– hög sannolikhet för förbättrat kreditbetyg

Idag publicerade Nordic Credit Rating (NCR) en ”Rating Update” för Offentliga Hus i Norden AB Bolagets utsikt är ”on Watch Positive” i avvaktan på bolagets börsnotering som planeras till...

24 september 2020 07:00

Offentliga Hus stärker det egna kapitalet med 300 miljoner kronor

Som ett led i den kraftiga tillväxt som Offentliga Hus haft sedan halvårsskiftet har ägarna lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget om 300 miljoner kronor Aktieägartillskottet har...

17 september 2020 07:00

Offentliga Hus i Norden AB Extra delårsrapport, jan – aug 2020

1 januari – 31 augusti 2020Hyresintäkter, Tkr308 706Förvaltningsresultat, Tkr61 555 (se fotnot 1 nedan)Per 31 augusti 2020Balansomslutning, Tkr9 541 849Soliditet, %28,0%Säkerställd...

1 september 2020 08:00

Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden – minskar sin bruttoskuld

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om...

31 augusti 2020 08:00

Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

Inför den planerade börsnoteringen i oktober har styrelsen i Offentliga Hus fastställt ett antal finansiella och operationella mål för bolaget samt en utdelningspolicy Målen speglar Offentliga...

27 augusti 2020 07:00

Offentliga Hus tecknar 15-årigt hyresavtal med Strängnäs Kommun

Med bred politisk majoritet fattade kommunstyrelsen i Strängnäs kommun den 26 augusti 2020 beslut att förlänga hyresavtalet med 15 år avseende lokaler huvudsakligen för Thomasgymnasiet och...

21 augusti 2020 17:30

Intjäningsförmågan justerad uppåt – Q2-rapporten uppdaterad

Offentliga Hus har justerat upp intjäningsförmågan i den delårsrapport för jan-jun 2020 som offentliggjordes den 19 augusti Justeringen innebär en ökning av årliga hyresintäkter om 11 mkr...

19 augusti 2020 07:00

Offentliga Hus i Norden AB Delårsrapport Q2, januari – juni 2020

Perioden januari – juni 2020Hyresintäkter, Tkr 243 146 (138 844)Förvaltningsresultat, Tkr42 035 (20 223)Balansomslutning, Tkr8 117 103 (5 437 428)Soliditet, %31,2 (36,5)Säkerställd...

28 juli 2020 13:00

Offentliga Hus renodlar portföljen inför börsnoteringen

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått två avtal om försäljning av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB (”SBS”) Offentliga...

27 juli 2020 08:00

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter i Simrishamn

2020-07-27 Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Frisk Drift AB avseende förvärv av fastigheterna Simrishamn Solrosen 9, 19 och 20 Förvärven sker genom...

16 juni 2020 08:00

Offentliga Hus kompletteringsköper i Borås

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Avere Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Borås Getängen 33 Förvärvet sker genom bolagsförvärv av Avere...

15 juni 2020 13:00

Offentliga Hus kommunicerar tidpunkt för börsintroduktion

Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts arbetat intensivt med förberedelsearbetet för en börsintroduktion under 2020 Förberedelsearbetet har fortlöpt enligt plan och första dagen för...

9 juni 2020 08:45

Offentliga Hus gör miljardförvärv i Halmstad och Borås

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) avseende förvärv av sju fastigheter i Halmstad och två fastigheter i...

1 juni 2020 14:00

Offentliga Hus förvärvar i Göteborg

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med ett lokalt investerarkonsortie avseende förvärv av Opalparken Bostads AB med den obebyggda fastigheten Göteborg...

25 maj 2020 13:30

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Härnösand

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Region Västernorrland om förvärv av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60 Köpet sker genom fastighetsförvärv,...

20 maj 2020 14:41

Offentliga Hus köper samhällsfastigheter i Fagersta

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Fagersta kommun om förvärv av fastigheterna Fagersta 3:94 & 3:95 Förvärvet sker genom fastighetsförvärv,...

6 maj 2020 07:00

Offentliga Hus Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartalet januari – mars 2020 Hyresintäkter, KSEK                                         120 683 (69 863) Förvaltningsresultat,...

6 april 2020 07:00

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2019

Offentliga Hus årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahusse/finansiella-rapporter/Rapporten publiceras på svenska Årsredovisningen...

30 mars 2020 15:00

Offentliga Hus rekryterar ny fastighetschef

Offentliga Hus fortsätter att rekrytera och anställer nu Terese Filipsson till rollen som fastighetschef Terese kommer även ingå i bolagets ledningsgruppTerese Filipsson har över 20 års...

23 mars 2020 11:30

Offentliga Hus stärker styrelsen inför kommande börsnotering

Offentliga Hus har utsett två nya styrelseledamöter med expertis inom hållbarhet, kommunal förvaltning samt fastighetsrätt Beslutet togs vid en extra bolagsstämma och är ett viktig led i att...

18 mars 2020 17:23

Nordic Credit Rating belyser Offentliga Hus stabila verksamhet

Nordic Credit Rating (”NCR”) har offentliggjort en kreditanalys avseende svenska samhällsfastighetsbolag Analysen belyser Offentliga Hus stabila verksamhet med en stark fastighetsportfölj och...

3 mars 2020 09:00

Offentliga Hus stärker transaktionsteamet inför kommande börsnotering

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus stärker organisationen och anställer Jenny Diaz Jernberg till rollen som projektledare för transaktionerJenny Diaz Jernberg kommer närmast från Pangea...

20 februari 2020 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Kvartalet oktober – december 2019 Hyresintäkter, KSEK                                102 962 (67 641) Förvaltningsresultat,...

28 januari 2020 07:30

Offentliga Hus förvärvar i Södertälje

Offentliga Hus har ingått avtal med Anders Ivarsson AB mfl om förvärv av tomträtten till Södertälje Torpeden 8 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för...

21 januari 2020 16:01

Offentliga Hus förvärvar i Borås

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Järngrinden Fastighets AB om förvärv av fastigheten Borås Saturnus 14 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den...

19 december 2019 12:30

Offentliga Hus tillträder tidigare offentliggjort förvärv

Offentliga Hus har idag tillträtt det förvärv av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 Mkr som Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om...

12 december 2019 14:45

Justering av Offentliga Hus tidigare offentliggjorda renodling av verksamheten

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 26 november 2019 att Offentliga Hus och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), som indirekt äger 50% av aktierna...

29 november 2019 15:35

Nordic Credit Rating bekräftar Offentliga Hus kreditbetyg

Nordic Credit Rating har idag offentliggjort att man bekräftar betyget BB-, stabila utsikter, för Offentliga Hus Detta sker efter att Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjort ett antal...

28 november 2019 16:00

Offentliga Hus offentliggör två obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 13 november 2019 att Bolaget emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett...

27 november 2019 16:00

Offentliga Hus tillträder tidigare offentliggjorda förvärv

Offentliga Hus har idag tillträtt det sista och största av de förvärv om totalt 1,1 Mdkr som Offentliga Hus den 1 juli 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om att förvärva Förvärven...

26 november 2019 07:45

Offentliga Hus förvärvar och renodlar verksamheten

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), som indirekt äger 50% av aktierna i Offentliga Hus, har ingått avtal...

14 november 2019 11:15

Offentliga Hus ringer i klockan på Nasdaq för notering av gröna obligationer

Idag den 14 november klockan 0900 deltog Offentliga Hus vid traditionsenlig klockringning på Nasdaq Stockholm inför noteringen av sin gröna obligation Offentliga Hus styrelseledamot och...

13 november 2019 13:40

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om...

5 november 2019 17:50

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 20 september 2019 att Bolaget emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp...

30 oktober 2019 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

Kvartalet juli – september 2019 Hyresintäkter, KSEK                                     80 684 (51 163) Förvaltningsresultat,...

15 oktober 2019 15:20

Ny styrelse i Offentliga Hus

Vid bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 15 oktober har Björn Rosengren och Carl Bildt valts till nya ledamöter av bolagets styrelse Ledamöterna har omfattande erfarenhet från...

30 september 2019 14:00

Offentliga Hus emitterar hybridobligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har framgångsrikt emitterat en hybridobligation om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000...

27 september 2019 08:30

Offentliga Hus undersöker möjligheterna att emittera en hybridobligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) meddelar idag att bolaget undersöker möjligheten att emittera en hybridobligation på den nordiska marknaden och har...

20 september 2019 15:00

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,...

11 september 2019 08:30

Offentliga Hus etablerar finansiella och operationella mål

Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå och...

11 september 2019 08:30

Offentliga Hus överväger att emittera en grön obligation, offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer och offentliggör ny finansiell information

Offentliga Hus i Norden AB (publ) överväger att emittera en ny senior icke-säkerställd grön obligation, offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora...

9 september 2019 09:25

Offentliga Hus rekryterar ny ledningsgrupp

Offentliga Hus rekryterar ny ledningsgrupp Offentliga Hus är en pionjär och stabilt växande aktör inom fastighetssegmentet Samhällsfastigheter Sedan 2011 har bolaget byggt upp ett...

2 september 2019 11:30

Offentliga Hus erhåller rating med betyg BB-, stabila utsikter

Offentliga Hus har idag erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer fördelaktiga...

21 augusti 2019 12:05

Rättelse: Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

I delårsrapport för januari – juni 2019 och i pressmeddelande för delårsrapport för januari – juni 2019 som släpptes den 21 augusti 2019 kl 07:00 angavs i VD-ordet en felaktig siffra för...

1 juli 2019 07:30

Offentliga Hus ingår avtal om förvärv för 1,1 Mdkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1...

28 juni 2019 14:55

Offentliga Hus tillträder fastighet i Södertälje

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag tillträtt det förvärv i Södertälje som offentliggjordes i december och som består av fastigheten Pyramiden 20 med huvudsakligen...

16 maj 2019 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari – mars 2019 Hyresintäkter, KSEK                                  68 821 (37 143) Förvaltningsresultat, KSEK  ...

4 april 2019 18:42

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2018

Offentliga Hus årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahusse/finansiella-rapporter/  Rapporten publiceras på...

29 mars 2019 16:31

Offentliga Hus tillträder samhällsfastigheter om 78,5  Mkr.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tillträtt två samhällsfastigheter i Timrå med ett underliggande fastighetsvärde om 78,5 Mkr Förvärven har tidigare pressmeddelats 2018-11-19...

21 februari 2019 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Kvartalet september – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  67 641 (35 988) Förvaltningsresultat, TSEK  ...

21 december 2018 08:30

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje med underliggande fastighetsvärde om 715 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 20 i Södertälje Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna samt PEAB...

5 december 2018 14:24

Offentliga Hus tecknar nytt hyreskontrakt om 18,6 MSEK i Borås.

Offentliga Hus har tecknat ett nytt 7-årigt hyreskontrakt i fastigheten Grönfinken 1 i Borås Hyresgäst är Borås Stad och avtalet omfattar 3 700 kvm Det totala hyresvärdet under perioden...

3 december 2018 08:30

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet under uppförande om 367 MSEK i Göteborg.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar...

19 november 2018 16:15

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 127,6 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter Säljare är Amasten Fastighets AB (publ) Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och...

16 november 2018 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ)  Delårsrapport januari – september 2018 Kvartalet juli – september 2018 Hyresintäkter,...

14 september 2018 12:00

Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer...

5 september 2018 08:45

Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr till en kurs om 101,75% Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om...

31 augusti 2018 16:30

Offentliga Hus tillträder fastigheter om 700 MSEK och förhandlar om ytterligare förvärv om 1 MDSEK

Som tidigare aviserats tillträder Offentliga Hus i oktober 2018 samhällsfastigheter till ett sammanlagt värde om 700 MSEK Förutom avtalade förvärv förhandlar Offentliga Hus om ytterligare...

31 augusti 2018 16:25

Rättelse av tidigare publicerat pressmeddelande avseende estimerad intjäningsförmåga

RÄTTELSE Det pressmeddelande som publicerades kl 1545 idag gällande Offentliga Hus estimerade intjäningsförmåga angav summorna i estimatet i felaktig enhet (kronor) Rätt enhet ska vara tusental...

31 augusti 2018 15:45

Offentliga Hus redovisar estimerad intjäningsförmåga samt korrigerad belåningsgrad inför emission av företagsobligation

Som tidigare kommunicerats undersöker Offentliga Hus förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån I samband med kommande möten med...

30 augusti 2018 08:55

Offentliga Hus undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har engagerat Pareto Securities AB (”Pareto”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med...

29 augusti 2018 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april – juni 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  54 136 (35 859) Förvaltningsresultat, TSEK...

2 juli 2018 20:00

Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB

Offentliga Hus AB (publ), Amasten AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har sålt sina studentbostadsfastigheter till nybildade Studentbostäder i Sverige ABMålet är att bidra...

29 juni 2018 11:37

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 655 mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har träffat överenskommelse om förvärv av samhällsfastigheter för en total köpeskilling om 655 miljoner kronorFastigheterna kommer från flera säljare och...

3 maj 2018 16:20

Kommuniké från årsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus i Norden AB (publ) avhöll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig...

23 april 2018 17:00

Offentliga Hus löser mezzaninelån

I enlighet med punkt 115 i obligationsvillkoren har Offentliga Hus idag löst det mezzaninelån som varit utestående till Aeriance Investment Sarl Sammanlagt har lån motsvarande drygt 100 MSEK...

10 april 2018 12:07

Offentliga Hus årsredovisning för 2017 är nu publicerad

Offentliga Hus årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahusse/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenskaÅrsredovisningen...

5 april 2018 12:50

Väsentliga förväntade värdeförändringar i fastighetsbestånd

Pågående värderingar av befintligt fastighetsbestånd, som genomförs på grund av ändrade hyres- och innehavsförhållanden, förväntas indikativt ge en positiv värdeförändring om ca 350...

3 april 2018 11:20

Nytt datum för publicering av Offentliga Hus årsredovisning för 2017

Offentliga Hus i Norden AB (publ) meddelar härmed att publiceringen av bolagets årsredovisning för 2017 kommer att ske tisdag den 10 april 2018, innan börsens öppning Tidigare kommunicerat datum...

23 februari 2018 07:00

Offentliga Hus bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december 2017 Nettoomsättning, MSEK                         45,9 (39,5) Driftnetto, MSEK...

31 januari 2018 17:10

Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021 I...

25 januari 2018 09:10

Offentliga Hus rekryterar Niklas Ericson som transaktionschef

Fastighetsbolaget Offentliga Hus fortsätter att expandera sin verksamhet Nu rekryteras Niklas Ericson, chef för fastighetsfinansiering på Ålandsbanken, till den nyinrättade tjänsten som...

12 januari 2018 15:50

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år Offentliga Hus...

21 december 2017 12:00

Offentliga Hus förvärvar fastighet i Nynäshamn

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat en före detta industrifastighet i Nynäshamn söder om StockholmFastigheten, Nynäshamn Hammaren 6, uppfördes 1979 och har en uthyrbar...

15 december 2017 16:41

Offentliga Hus förvärvar 161 fastigheter från statligt ägda Svevia

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat 161 fastigheter (vägstationer, depåer mm) från statligt ägda Svevia, ett av Sveriges största anläggningsföretag och specialister...

8 december 2017 12:00

Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 400 mkr i övertecknad emission

Som ett första steg i Offentliga Hus i Norden AB (publ):s (”Offentliga Hus”) ambitioner att växa fastighetsvärdet från dagens 2,3 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så har...

21 november 2017 12:00

Offentliga Hus förvärvar fastighet i Västervik

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat en fastighet i småländska Västervik Hela fastigheten hyrs ut till landstinget i Kalmar på ett femårskontraktI november 2017...

31 oktober 2017 12:00

Offentliga Hus rekryterar Niklas Eklund som CFO

Fastighetsbolaget Offentliga Hus har rekryterat Niklas Eklund, tidigare rörelsechef på Handelsbanken, som CFO i bolaget Rekryteringen är ett viktigt led i att rusta Offentliga Hus för en framtida...