Pressmeddelanden

 

 

17 september 2020

Offentliga Hus i Norden AB Extra delårsrapport, jan – aug 2020

1 januari – 31 augusti 2020Hyresintäkter, Tkr308 706Förvaltningsresultat, Tkr61 555 (se fotnot 1 nedan)Per 31 augusti 2020Balansomslutning, Tkr9 541 849Soliditet, %28,0%Säkerställd...

1 september 2020

Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden – minskar sin bruttoskuld

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om...

31 augusti 2020

Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

Inför den planerade börsnoteringen i oktober har styrelsen i Offentliga Hus fastställt ett antal finansiella och operationella mål för bolaget samt en utdelningspolicy Målen speglar Offentliga...

27 augusti 2020

Offentliga Hus tecknar 15-årigt hyresavtal med Strängnäs Kommun

Med bred politisk majoritet fattade kommunstyrelsen i Strängnäs kommun den 26 augusti 2020 beslut att förlänga hyresavtalet med 15 år avseende lokaler huvudsakligen för Thomasgymnasiet och...

21 augusti 2020

Intjäningsförmågan justerad uppåt – Q2-rapporten uppdaterad

Offentliga Hus har justerat upp intjäningsförmågan i den delårsrapport för jan-jun 2020 som offentliggjordes den 19 augusti Justeringen innebär en ökning av årliga hyresintäkter om 11 mkr...

19 augusti 2020

Offentliga Hus i Norden AB Delårsrapport Q2, januari – juni 2020

Perioden januari – juni 2020Hyresintäkter, Tkr 243 146 (138 844)Förvaltningsresultat, Tkr42 035 (20 223)Balansomslutning, Tkr8 117 103 (5 437 428)Soliditet, %31,2 (36,5)Säkerställd...

28 juli 2020

Offentliga Hus renodlar portföljen inför börsnoteringen

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått två avtal om försäljning av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB (”SBS”) Offentliga...

27 juli 2020

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter i Simrishamn

2020-07-27 Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Frisk Drift AB avseende förvärv av fastigheterna Simrishamn Solrosen 9, 19 och 20 Förvärven sker genom...

16 juni 2020

Offentliga Hus kompletteringsköper i Borås

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Avere Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Borås Getängen 33 Förvärvet sker genom bolagsförvärv av Avere...

15 juni 2020

Offentliga Hus kommunicerar tidpunkt för börsintroduktion

Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts arbetat intensivt med förberedelsearbetet för en börsintroduktion under 2020 Förberedelsearbetet har fortlöpt enligt plan och första dagen för...

9 juni 2020

Offentliga Hus gör miljardförvärv i Halmstad och Borås

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) avseende förvärv av sju fastigheter i Halmstad och två fastigheter i...

1 juni 2020

Offentliga Hus förvärvar i Göteborg

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med ett lokalt investerarkonsortie avseende förvärv av Opalparken Bostads AB med den obebyggda fastigheten Göteborg...

25 maj 2020

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Härnösand

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Region Västernorrland om förvärv av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60 Köpet sker genom fastighetsförvärv,...

20 maj 2020

Offentliga Hus köper samhällsfastigheter i Fagersta

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Fagersta kommun om förvärv av fastigheterna Fagersta 3:94 & 3:95 Förvärvet sker genom fastighetsförvärv,...

6 maj 2020

Offentliga Hus Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartalet januari – mars 2020 Hyresintäkter, KSEK                                         120 683 (69 863) Förvaltningsresultat,...

6 april 2020

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2019

Offentliga Hus årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahusse/finansiella-rapporter/Rapporten publiceras på svenska Årsredovisningen...

30 mars 2020

Offentliga Hus rekryterar ny fastighetschef

Offentliga Hus fortsätter att rekrytera och anställer nu Terese Filipsson till rollen som fastighetschef Terese kommer även ingå i bolagets ledningsgruppTerese Filipsson har över 20 års...

23 mars 2020

Offentliga Hus stärker styrelsen inför kommande börsnotering

Offentliga Hus har utsett två nya styrelseledamöter med expertis inom hållbarhet, kommunal förvaltning samt fastighetsrätt Beslutet togs vid en extra bolagsstämma och är ett viktig led i att...

18 mars 2020

Nordic Credit Rating belyser Offentliga Hus stabila verksamhet

Nordic Credit Rating (”NCR”) har offentliggjort en kreditanalys avseende svenska samhällsfastighetsbolag Analysen belyser Offentliga Hus stabila verksamhet med en stark fastighetsportfölj och...

3 mars 2020

Offentliga Hus stärker transaktionsteamet inför kommande börsnotering

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus stärker organisationen och anställer Jenny Diaz Jernberg till rollen som projektledare för transaktionerJenny Diaz Jernberg kommer närmast från Pangea...

20 februari 2020

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Kvartalet oktober – december 2019 Hyresintäkter, KSEK                                102 962 (67 641) Förvaltningsresultat,...

28 januari 2020

Offentliga Hus förvärvar i Södertälje

Offentliga Hus har ingått avtal med Anders Ivarsson AB mfl om förvärv av tomträtten till Södertälje Torpeden 8 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för...

21 januari 2020

Offentliga Hus förvärvar i Borås

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Järngrinden Fastighets AB om förvärv av fastigheten Borås Saturnus 14 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den...

19 december 2019

Offentliga Hus tillträder tidigare offentliggjort förvärv

Offentliga Hus har idag tillträtt det förvärv av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 Mkr som Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om...

12 december 2019

Justering av Offentliga Hus tidigare offentliggjorda renodling av verksamheten

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 26 november 2019 att Offentliga Hus och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), som indirekt äger 50% av aktierna...

29 november 2019

Nordic Credit Rating bekräftar Offentliga Hus kreditbetyg

Nordic Credit Rating har idag offentliggjort att man bekräftar betyget BB-, stabila utsikter, för Offentliga Hus Detta sker efter att Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjort ett antal...

28 november 2019

Offentliga Hus offentliggör två obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 13 november 2019 att Bolaget emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett...

27 november 2019

Offentliga Hus tillträder tidigare offentliggjorda förvärv

Offentliga Hus har idag tillträtt det sista och största av de förvärv om totalt 1,1 Mdkr som Offentliga Hus den 1 juli 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om att förvärva Förvärven...

26 november 2019

Offentliga Hus förvärvar och renodlar verksamheten

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), som indirekt äger 50% av aktierna i Offentliga Hus, har ingått avtal...

14 november 2019

Offentliga Hus ringer i klockan på Nasdaq för notering av gröna obligationer

Idag den 14 november klockan 0900 deltog Offentliga Hus vid traditionsenlig klockringning på Nasdaq Stockholm inför noteringen av sin gröna obligation Offentliga Hus styrelseledamot och...

13 november 2019

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om...

5 november 2019

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 20 september 2019 att Bolaget emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp...

30 oktober 2019

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

Kvartalet juli – september 2019 Hyresintäkter, KSEK                                     80 684 (51 163) Förvaltningsresultat,...

15 oktober 2019

Ny styrelse i Offentliga Hus

Vid bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 15 oktober har Björn Rosengren och Carl Bildt valts till nya ledamöter av bolagets styrelse Ledamöterna har omfattande erfarenhet från...

30 september 2019

Offentliga Hus emitterar hybridobligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har framgångsrikt emitterat en hybridobligation om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000...

27 september 2019

Offentliga Hus undersöker möjligheterna att emittera en hybridobligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) meddelar idag att bolaget undersöker möjligheten att emittera en hybridobligation på den nordiska marknaden och har...

20 september 2019

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,...

11 september 2019

Offentliga Hus etablerar finansiella och operationella mål

Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå och...

11 september 2019

Offentliga Hus överväger att emittera en grön obligation, offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer och offentliggör ny finansiell information

Offentliga Hus i Norden AB (publ) överväger att emittera en ny senior icke-säkerställd grön obligation, offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora...

9 september 2019

Offentliga Hus rekryterar ny ledningsgrupp

Offentliga Hus rekryterar ny ledningsgrupp Offentliga Hus är en pionjär och stabilt växande aktör inom fastighetssegmentet Samhällsfastigheter Sedan 2011 har bolaget byggt upp ett...

2 september 2019

Offentliga Hus erhåller rating med betyg BB-, stabila utsikter

Offentliga Hus har idag erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer fördelaktiga...

21 augusti 2019

Rättelse: Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

I delårsrapport för januari – juni 2019 och i pressmeddelande för delårsrapport för januari – juni 2019 som släpptes den 21 augusti 2019 kl 07:00 angavs i VD-ordet en felaktig siffra för...

1 juli 2019

Offentliga Hus ingår avtal om förvärv för 1,1 Mdkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1...

28 juni 2019

Offentliga Hus tillträder fastighet i Södertälje

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag tillträtt det förvärv i Södertälje som offentliggjordes i december och som består av fastigheten Pyramiden 20 med huvudsakligen...

16 maj 2019

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari – mars 2019 Hyresintäkter, KSEK                                  68 821 (37 143) Förvaltningsresultat, KSEK  ...

4 april 2019

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2018

Offentliga Hus årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahusse/finansiella-rapporter/  Rapporten publiceras på...

29 mars 2019

Offentliga Hus tillträder samhällsfastigheter om 78,5  Mkr.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tillträtt två samhällsfastigheter i Timrå med ett underliggande fastighetsvärde om 78,5 Mkr Förvärven har tidigare pressmeddelats 2018-11-19...

21 februari 2019

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Kvartalet september – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  67 641 (35 988) Förvaltningsresultat, TSEK  ...

21 december 2018

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje med underliggande fastighetsvärde om 715 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 20 i Södertälje Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna samt PEAB...

5 december 2018

Offentliga Hus tecknar nytt hyreskontrakt om 18,6 MSEK i Borås.

Offentliga Hus har tecknat ett nytt 7-årigt hyreskontrakt i fastigheten Grönfinken 1 i Borås Hyresgäst är Borås Stad och avtalet omfattar 3 700 kvm Det totala hyresvärdet under perioden...

3 december 2018

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet under uppförande om 367 MSEK i Göteborg.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar...

19 november 2018

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 127,6 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter Säljare är Amasten Fastighets AB (publ) Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och...

16 november 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ)  Delårsrapport januari – september 2018 Kvartalet juli – september 2018 Hyresintäkter,...

14 september 2018

Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer...

5 september 2018

Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr till en kurs om 101,75% Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om...

31 augusti 2018

Offentliga Hus tillträder fastigheter om 700 MSEK och förhandlar om ytterligare förvärv om 1 MDSEK

Som tidigare aviserats tillträder Offentliga Hus i oktober 2018 samhällsfastigheter till ett sammanlagt värde om 700 MSEK Förutom avtalade förvärv förhandlar Offentliga Hus om ytterligare...

31 augusti 2018

Rättelse av tidigare publicerat pressmeddelande avseende estimerad intjäningsförmåga

RÄTTELSE Det pressmeddelande som publicerades kl 1545 idag gällande Offentliga Hus estimerade intjäningsförmåga angav summorna i estimatet i felaktig enhet (kronor) Rätt enhet ska vara tusental...

31 augusti 2018

Offentliga Hus redovisar estimerad intjäningsförmåga samt korrigerad belåningsgrad inför emission av företagsobligation

Som tidigare kommunicerats undersöker Offentliga Hus förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån I samband med kommande möten med...

30 augusti 2018

Offentliga Hus undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har engagerat Pareto Securities AB (”Pareto”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med...

29 augusti 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april – juni 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  54 136 (35 859) Förvaltningsresultat, TSEK...

2 juli 2018

Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB

Offentliga Hus AB (publ), Amasten AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har sålt sina studentbostadsfastigheter till nybildade Studentbostäder i Sverige ABMålet är att bidra...

29 juni 2018

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 655 mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har träffat överenskommelse om förvärv av samhällsfastigheter för en total köpeskilling om 655 miljoner kronorFastigheterna kommer från flera säljare och...

3 maj 2018

Kommuniké från årsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus i Norden AB (publ) avhöll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan Samtliga beslut fattades med erforderlig...

23 april 2018

Offentliga Hus löser mezzaninelån

I enlighet med punkt 115 i obligationsvillkoren har Offentliga Hus idag löst det mezzaninelån som varit utestående till Aeriance Investment Sarl Sammanlagt har lån motsvarande drygt 100 MSEK...

10 april 2018

Offentliga Hus årsredovisning för 2017 är nu publicerad

Offentliga Hus årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahusse/finansiella-rapporter/ Rapporten publiceras på svenskaÅrsredovisningen...

5 april 2018

Väsentliga förväntade värdeförändringar i fastighetsbestånd

Pågående värderingar av befintligt fastighetsbestånd, som genomförs på grund av ändrade hyres- och innehavsförhållanden, förväntas indikativt ge en positiv värdeförändring om ca 350...

3 april 2018

Nytt datum för publicering av Offentliga Hus årsredovisning för 2017

Offentliga Hus i Norden AB (publ) meddelar härmed att publiceringen av bolagets årsredovisning för 2017 kommer att ske tisdag den 10 april 2018, innan börsens öppning Tidigare kommunicerat datum...

23 februari 2018

Offentliga Hus bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december 2017 Nettoomsättning, MSEK                         45,9 (39,5) Driftnetto, MSEK...

31 januari 2018

Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021 I...

25 januari 2018

Offentliga Hus rekryterar Niklas Ericson som transaktionschef

Fastighetsbolaget Offentliga Hus fortsätter att expandera sin verksamhet Nu rekryteras Niklas Ericson, chef för fastighetsfinansiering på Ålandsbanken, till den nyinrättade tjänsten som...

12 januari 2018

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år Offentliga Hus...

21 december 2017

Offentliga Hus förvärvar fastighet i Nynäshamn

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat en före detta industrifastighet i Nynäshamn söder om StockholmFastigheten, Nynäshamn Hammaren 6, uppfördes 1979 och har en uthyrbar...

15 december 2017

Offentliga Hus förvärvar 161 fastigheter från statligt ägda Svevia

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat 161 fastigheter (vägstationer, depåer mm) från statligt ägda Svevia, ett av Sveriges största anläggningsföretag och specialister...

8 december 2017

Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 400 mkr i övertecknad emission

Som ett första steg i Offentliga Hus i Norden AB (publ):s (”Offentliga Hus”) ambitioner att växa fastighetsvärdet från dagens 2,3 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så har...

21 november 2017

Offentliga Hus förvärvar fastighet i Västervik

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat en fastighet i småländska Västervik Hela fastigheten hyrs ut till landstinget i Kalmar på ett femårskontraktI november 2017...

31 oktober 2017

Offentliga Hus rekryterar Niklas Eklund som CFO

Fastighetsbolaget Offentliga Hus har rekryterat Niklas Eklund, tidigare rörelsechef på Handelsbanken, som CFO i bolaget Rekryteringen är ett viktigt led i att rusta Offentliga Hus för en framtida...