Här kan du ta del av pressmeddelanden från Offentliga Hus.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april – juni 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  54 136 (35 859) Förvaltningsresultat, TSEK                       32 187 (24 082)  Balansomslutning, TSEK                           3 631 190 (2 364 912)…

Read more
Offentliga Hus bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december 2017 Nettoomsättning, MSEK                         45,9 (39,5) Driftnetto, MSEK                                     29,9 (28,7) Resultat, MSEK     …

Read more