Här kan du ta del av pressmeddelanden från Offentliga Hus.

Offentliga Hus delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari – mars 2018 Hyresintäkter, TSEK               47 005 (41 825) Förvaltningsresultat, TSEK     25 319 (24 277)  Balansomslutning, TSEK        2 810 149 (2 191 948) Justerad soliditet, %               30,2 (27,8) Belåningsgrad, %                   57,4 (65,4) Fastighetsvärde, TSEK …

Läs mer
Offentliga Hus löser mezzaninelån

I enlighet med punkt 11.5 i obligationsvillkoren har Offentliga Hus idag löst det mezzaninelån som varit utestående till Aeriance Investment Sarl. Sammanlagt har lån motsvarande drygt 100 MSEK refinansierats genom ägarna.

Läs mer
Offentliga Hus bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december 2017 Nettoomsättning, MSEK                         45,9 (39,5) Driftnetto, MSEK                                     29,9 (28,7) Resultat, MSEK                                       64,8 (26,1) Fastighetsvärde, MSEK                           2 388 (2 019) Soliditet, %                                               27,8 (20,4) Avkastning på eget kapital, %                  21,6…

Läs mer
Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021. I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus rekryterar Niklas Eklund som CFO

Fastighetsbolaget Offentliga Hus har rekryterat Niklas Eklund, tidigare rörelsechef på Handelsbanken, som CFO i bolaget. Rekryteringen är ett viktigt led i att rusta Offentliga Hus för en framtida börsnotering. 

Läs mer