Om Offentliga Hus

Offentliga Hus är numera en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. För att läsa mer om SBB besök www.sbbnorden.se