Om Offentliga Hus

Offentliga Hus är numera en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. För att läsa mer om SBB besök www.sbbnorden.se

Fastigheter som skapar bättre kommuner

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter.

Vår ambition är att skapa fastigheter som tar fram det bästa i varje lärare, brandman och sjuksköterska. Oavsett vilken offentlig verksamhet det gäller är vårt mål alltid detsamma – att genom bra fastighetslösningar skapa förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Vi äger samhällsfastigheter över hela Sverige, med ett särskilt fokus på tillväxtorter, regionstäder och större tätorter. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning.

Offentliga Hus grundades 2011 och har växt med kvalitet sedan start.

Tillsammans mot en bättre välfärd.

Bra lokaler är en grundförutsättning för att upprätthålla god kvalitet i välfärden, men förvaltning och underhåll av fastigheter är för många kommuner ett hinder som tar tid och resurser från kärnverksamheten.

Offentliga Hus skapar förutsättningar för stat, regioner och kommuner att leverera en bättre samhällsservice genom att ta över ansvaret för fastigheterna. I ett samarbete där Offentliga Hus hanterar ägande, drift och utveckling av fastigheten, och det offentliga fokuserar på att driva verksamheten, kan vi tillsammans skapa lösningar som långsiktigt utvecklar både vår gemensamma välfärd och kommunens attraktivitet.

Nyckeltal per 30 september 2020

Fastighetsvärde

8,6 MDSEK

Fastigheter

141

Uthyrningsgrad

92,8%

Våra samhällsfastigheter

Vård & Omsorg

Inom vård och omsorg äger, förvaltar och utvecklar Offentliga Hus bland annat sjukhus, vårdcentraler, vård- och ädreboenden samt LSS-boenden. Vårdlokaler är ofta utsatta för hårt slitage och kräver en relativt hög grad av anpassning, vilket i regel innebär långa hyreskontrakt. Hyresgästerna kan vara regioner, kommuner och ibland privata vårdaktörer vars verksamheter finansieras via skattemedel.

Utbildning

Våra utbildningsfastigheter omfattar allt från förskolor och grundskolor till universitet. Hyresgästerna är både direkt och indirekt offentligt finansierade. Ett exempel är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som bedriver spetsutbildning inom hållbar produktion i vår fastighet Pyramiden 20 i Södertälje.

Kontor för offentlig förvaltning

Offentliga Hus erbjuder också lokaler för offentlig förvaltning ute i landet. Det kan t.ex. handla om polisstationer, landstingshus, kommunhus och kontor för anställda inom offentliga verksamheter.

Läs mer

Case

Här kan du läsa mer om hur vi utvecklar Sverige tillsammans med våra...

Om Offentliga Hus

Offentliga Hus är numera en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. För att läsa mer om SBB...