Offentliga Hus har sedan 2011 förvärvat lokaler från det offentliga och förvaltat och förädlat dem med det offentliga som fortsatt hyresgäst. Idag äger vi över 200 samhällsfastigheter i hälften av Sveriges kommuner – allt från skolor och polishus till vårdboenden, sjukhus och teatrar.

Fastigheter som skapar bättre kommuner

I en tid när många svenska kommuner brottas med ekonomiska utmaningar är det kommunala fastighetsbeståndet ofta en outnyttjad resurs. Genom att överlåta ägande och drift till ett professionellt fastighetsbolag kan det offentliga frigöra medel till kärnverksamheten. Invånarna får en bättre samhällsservice, samtidigt som den privata aktören med sin fastighetskompetens kan optimera fastigheterna efter kommunens behov.

För Offentliga Hus är fastighetsägande inte bara en fråga om att köpa och sälja fastigheter – det är ett långsiktigt verktyg för att göra Sveriges kommuner mer attraktiva. Och det är ett ansvar vi tar på största allvar. Det betyder att vi arbetar i tät dialog med kommunen, är en lyhörd samarbetspartner och alltid strävar efter att hitta lösningar som skapar mervärden både för oss och de människor som bor på platsen.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan hitta rätt lösning för era fastigheter.