Ledning

Ledning

Johan Bråkenhielm (1973)

COO sedan 1 maj 2020

Tel: +46 (0) 73 349 66 16

johan.brakenhielm@offentligahus.se

Johan Bråkenhielm har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen i Sverige och internationellt, med fokus på transaktioner, analys, värdering och affärsutveckling. Johan var tidigare CIO på Stendörren Fastigheter. Han har även varit partner på Stadsrum Fastigheter (ägt av Keva & Alecta & HEA), transaktionschef för CBRE Global Investors i Norden, ING, Newsec och E&Y. Han inledde sin karriär på IPD i London.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning Bygg & Fastighetsekonomi på Lantmäterilinjen, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i MBJB Invest AB. Styrelsesuppleant i Mijodent AB.

Innehav: Johan Bråkenhielm äger totalt 4 428 000 teckningsoptioner (1) i Offentliga Hus. Johan Bråkenhielm innehar 448 731 aktier i Bolaget.

Lars Thagesson (1959)

VD

Tel: +46 (0) 70 592 94 70

lars@sbbnorden.se

Lars Thagesson har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen. Han var bland annat medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB, vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen.

Utbildning: 9-årig grundskola.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Vice VD och COO för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, vice Styrelseordförande för Seglora Fastighets AB, Seglora Invest AB, Arctic Forest Development AB, Nordic Forest Development AB och Hammars Markentreprenad i Jönköping AB. Styrelseledamot för bland andra Trenäs Förvaltning AB, Smart Parkering Sverige AB och Djurgårdsblicken AB.

Innehav: Lars Thagesson innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

Magnus Sundell (1967)

CFO

Tel: +46 (0) 70 602 76 75

magnus.sundell@offentligahus.se

Magnus Sundell har varit verksam i fastighetsbranschen i ett tjugotal år. Mellan 1997 och 2010 arbetade han för GE Capital där han bl a var med och byggde upp GE Real Estate i Norden under 9 år. Han har även arbetat med transaktions- och finansieringsrådgivning hos Leimdörfer och Tenzing. Mellan 2014 och 2019 var han CFO och Vice VD för Stendörren Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i CJM Sundell AB. Styrelsesuppleant i OH Fyllinge AB, OH Hässleholm AB, OH Rättvik Sjukhemmet AB.

Innehav: Magnus Sundell äger totalt 4 428 000 teckningsoptioner (1) i Offentliga Hus. Magnus Sundell innehar 403 100 aktier i Bolaget.

Terese Filipsson (1976)

Fastighetschef sedan 1 maj 2020

Tel: +46 (0) 72 536 80 06

terese.filipsson@offentligahus.se

Terese Filipsson har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon har tidigare arbetat som Fastighetschef på Nordic PM, samt har erfarenhet från Diligentia, DTZ och Fabege.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning lantmäteri, bygg & fastighetsekonomi, från Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav: Terese Filipsson äger totalt 400 000 teckningsoptioner (1) i Offentliga Hus. Terese Filipsson innehar 12 000 aktier i Bolaget.

(1) Samlat innehav i bolagets två teckningsoptionsprogram där varje option vid inlösen berättigar till förvärv av en (1) aktie.