Ledning

Ledning

Krister Karlsson (1970)

Styrelseledamot

krister@sbbnorden.se

Utbildning: Fastighetsekonomi, KTH och juridik, Uppsala Universitet.

Övriga befattningar (i urval): Styrelseordförande, -ledamot och -suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav:

(1) Samlat innehav i bolagets två teckningsoptionsprogram där varje option vid inlösen berättigar till förvärv av en (1) aktie.