Ledning

Ledning

Ilija Batljan (1967)

VD och styrelseledamot

ilija@sbbnorden.se

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.

Övriga befattningar (i urval): Styrelseledamot och VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).

Innehav: Ilija Batljan innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

(1) Samlat innehav i bolagets två teckningsoptionsprogram där varje option vid inlösen berättigar till förvärv av en (1) aktie.