Ledning

Ledning

Lars Thagesson (1959)

VD

Tel: +46 (0) 70 592 94 70

lars@sbbnorden.se

Lars Thagesson har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen. Han var bland annat medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB, vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen.

Utbildning: 9-årig grundskola.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Vice VD och COO för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, vice Styrelseordförande för Seglora Fastighets AB, Seglora Invest AB, Arctic Forest Development AB, Nordic Forest Development AB och Hammars Markentreprenad i Jönköping AB. Styrelseledamot för bland andra Trenäs Förvaltning AB, Smart Parkering Sverige AB och Djurgårdsblicken AB.

Innehav: Lars Thagesson innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

(1) Samlat innehav i bolagets två teckningsoptionsprogram där varje option vid inlösen berättigar till förvärv av en (1) aktie.