Ledning

Ledning

Fredrik Brodin (1967)

VD sedan 1 januari 2020

Tel: +46 (0) 70 888 66 65

fredrik.brodin@offentligahus.se

Fredrik Brodin har 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit VD för Stendörren Fastigheter AB, samt VD för Cartera AB och StayAt Hotel Apartments AB och co-founder för fastighetsfonden Mengus under perioden 2005-2007. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 och var aktiv i grunden till vad som idag är Hembla AB och Stendörren Fastigheter AB.

Utbildning: Civilingenjör i väg- och vatten från Kungliga Tekniska Högskolan. Kompletterande studier inom lantmäteri, fastighetsutvärdering, fastighetsekonomi och fastighets- juridik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseordförande i Raybased Holding AB (publ), BOX Bygg AB, LKF Fastigheter AB, XOB Fastighetsutveckling AB.

Innehav: Fredrik Brodin äger totalt 7 264 000 teckningsoptioner i Offentliga Hus. Fredrik Brodin innehar 1 369 500 aktier i Bolaget.

Johan Bråkenhielm (1973)

COO sedan 1 maj 2020

Tel: +46 (0) 73 349 66 16

johan.brakenhielm@offentligahus.se

Johan Bråkenhielm har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen i Sverige och internationellt, med fokus på transaktioner, analys, värdering och affärsutveckling. Johan var tidigare CIO på Stendörren Fastigheter. Han har även varit partner på Stadsrum Fastigheter (ägt av Keva & Alecta & HEA), transaktionschef för CBRE Global Investors i Norden, ING, Newsec och E&Y. Han inledde sin karriär på IPD i London.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning Bygg & Fastighetsekonomi på Lantmäterilinjen, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i MBJB Invest AB. Styrelsesuppleant i Mijodent AB.

Innehav: Johan Bråkenhielm äger totalt 4 428 000 teckningsoptioner i Offentliga Hus. Johan Bråkenhielm innehar 448 731 aktier i Bolaget.

Terese Filipsson (1976)

Fastighetschef sedan 1 maj 2020

Tel: +46 (0) 72 536 80 06

terese.filipsson@offentligahus.se

Terese Filipsson har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon har tidigare arbetat som Fastighetschef på Nordic PM, samt har erfarenhet från Diligentia, DTZ och Fabege.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning lantmäteri, bygg & fastighetsekonomi, från Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav: Terese Filipsson äger totalt 400 000 teckningsoptioner i Offentliga Hus. Terese Filipsson innehar 12 000 aktier i Bolaget.

Magnus Sundell (1967)

vVD & CFO

Tel: +46 (0) 70 602 76 75

magnus.sundell@offentligahus.se

Magnus Sundell har varit verksam i fastighetsbranschen i ett tjugotal år. Mellan 1997 och 2010 arbetade han för GE Capital där han bl a var med och byggde upp GE Real Estate i Norden under 9 år. Han har även arbetat med transaktions- och finansieringsrådgivning hos Leimdörfer och Tenzing. Mellan 2014 och 2019 var han CFO och Vice VD för Stendörren Fastigheter.

Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i CJM Sundell AB. Styrelsesuppleant i OH Fyllinge AB, OH Hässleholm AB, OH Rättvik Sjukhemmet AB.

Innehav: Magnus Sundell äger totalt 4 428 000 teckningsoptioner i Offentliga Hus. Magnus Sundell innehar 403 100 aktier i Bolaget.