Finansiell kalender

 

Delårsrapport januari-september 2020          5 nov 2020
Bokslutskommuniké 2020                                   26 feb 2021
Årsredovisning 2020                                                April 2021
Delårsrapport januari-mars 2021                       6 maj 2021
Årsstämma 2020                                                    20 maj 2021
Delårsrapport januari-juni 2021                         19 juli 2021
Delårsrapport januari-september 2021            9 nov 2021
Bokslutskommuniké 2021                                    16 feb 2022

Läs mer

Om Offentliga Hus

Vi avlastar stat, kommuner och regioner i rollen som fastighetsägare, så att de fullt ut kan...

Fastigheter

Här kan du läsa mer om Offentliga Hus fastighetsbestånd och se ett urval av våra...