Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Offentliga Hus i Norden AB (publ):s årsstämma äger rum den 17 maj 2021 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman 2021 är välkomna att begära detta skriftligen hos Offentliga Hus styrelse. Begäran ska senast ha inkommit den 29 mars 2021. Skicka gärna din begäran till:

Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Att: Styrelseordföranden
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
AGM@offentligahus.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till Offentliga Hus valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag bör förslaget ha inkommit senast den 31 januari 2021. Skicka gärna ditt förslag till:

Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
AGM@offentligahus.se