Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Offentliga Hus affär. Här kan du läsa mer om hur hållbarhet på olika sätt genomsyrar vår verksamhet, och våra åtaganden för att skapa en hållbar utveckling.

Hållbarhet enligt Offentliga Hus

För Offentliga Hus är ett hållbart förhållningssätt ett måste för att kunna skapa fastighetslösningar som stärker samhällets utveckling och välfärd.

Som ägare av samhällsfastigheter är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för att samhällsservicen ska fungera så bra som möjligt – idag och för generationer framåt. Det handlar om att ha en nära dialog med hyresgästerna för att förstå och möta deras behov på ett sätt som är resurseffektivt, för det offentliga såväl som för planeten.

Mer om hur Offentliga Hus arbetar med hållbarhet går att läsa om i vår årsredovisning som du hittar här.

Våra åtaganden

Offentliga Hus hållbarhetsarbete kan delas upp i tre åtaganden, som var och en berör väsentliga områden där Offentliga Hus har störst påverkan och styr hållbarhetsarbetet i alla delar av verksamheten.

Partnerskap för välfärden

Vi jobbar tillsammans det offentliga för att skapa fastighetslösningar som är effektiva ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

  • Vara en proaktiv samhällspartner
  • Grön finansiering
  • Samhällsengagemang

Långsiktiga lösningar

Vi använder smart teknologi och kreativa lösningar för att skapa resurseffektiva fastigheter som håller länge.

  • Smarta fastigheter
  • Cirkulär resursanvändning
  • Energi och klimatpåverkan

Människan i centrum

Våra fastighetslösningar ska främja hälsa och välmående och skapa möjligheter till utveckling av verksamheten.

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Hälsa och välmående
  • Nöjda medarbetare
  • Krav på leverantörer

Case

Gröna obligationer

Vi strävar ständigt efter nya sätt att utveckla våra fastigheter för att hålla en hög standard och möta våra hyresgästers behov. Grön finansiering är ett viktigt verktyg som gör det möjligt att rikta investeringar till insatser som minskar våra fastigheters energiförbrukning och skapa en positiv miljöpåverkan.

Under 2019 upprättade Offentliga Hus ett grönt ramverk för att skapa möjligheter att ge ut gröna obligationer. Inom ramverket har vi, i två olika obligationsemissioner, emitterat gröna obligationer för totalt 1 250 miljoner kronor som kommer användas till en rad olika satsningar för att skapa gröna, energieffektiva fastigheter. Där ingår bland annat att miljöcertifiera både våra förvärvade och nybyggda fastigheter samt åtgärder för en minskad energiförbrukning i våra fastigheter på minst 25 procent. Att ställa om till en större andel grön finansiering är en naturlig steg som speglar Offentliga Hus hållbarhetsstrategi och ambition om att skapa långsiktiga, hållbara fastighetslösningar för samhällsbärande verksamheter. Vi har sett ett stort intresse för våra gröna obligationer från dag ett och det visar på ett fortsatt starkt förtroende för vårt arbete med samhällsfastigheter och de åtaganden vårt gröna ramverk innebär.

Läs mer om Offentliga Hus

Om Offentliga Hus

Offentliga Hus är numera en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. För att läsa mer om SBB...

Fastighetsbestånd

Här kan du läsa mer om Offentliga Hus fastighetsbestånd och se ett urval av våra...

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Offentliga Hus affär. Här kan du läsa mer om hur...