Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Offentliga Hus affär. Här kan du läsa mer om hur hållbarhet på olika sätt genomsyrar vår verksamhet, och våra åtaganden för att skapa en hållbar utveckling.

Hållbarhet enligt Offentliga Hus

För Offentliga Hus är ett hållbart förhållningssätt ett måste för att kunna skapa fastighetslösningar som stärker samhällets utveckling och välfärd.

Som ägare av samhällsfastigheter är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för att samhällsservicen ska fungera så bra som möjligt – idag och för generationer framåt. Det handlar om att ha en nära dialog med hyresgästerna för att förstå och möta deras behov på ett sätt som är resurseffektivt, för det offentliga såväl som för planeten.

Mer om hur Offentliga Hus arbetar med hållbarhet går att läsa om i vår årsredovisning som du hittar här.

Våra åtaganden

Offentliga Hus hållbarhetsarbete kan delas upp i tre åtaganden: att bygga partnerskap för välfärden, långsiktiga fastighetslösningar och att skapa fastigheter som främjar människors välbefinnande. Varje åtagande berör väsentliga områden där Offentliga Hus har störst påverkan och styr hållbarhetsarbetet i alla delar av verksamheten.

Partnerskap för välfärden

Vi jobbar tillsammans det offentliga för att skapa fastighetslösningar som är effektiva ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

  • Vara en proaktiv samhällspartner
  • Grön finansiering
  • Samhällsengagemang
Långsiktiga lösningar

Vi använder smart teknologi och kreativa lösningar för att skapa resurseffektiva fastigheter som håller länge.

  • Smarta fastigheter
  • Cirkulär resursanvändning
  • Energi och klimatpåverkan
Människan i centrum

Våra fastighetslösningar ska främja hälsa och välmående och skapa möjligheter till utveckling av verksamheten.

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Hälsa och välmående
  • Nöjda medarbetare
  • Krav på leverantörer

Läs mer om Offentliga Hus

Om Offentliga Hus

Vi avlastar stat, kommuner och regioner i rollen som fastighetsägare, så att de fullt ut kan...

Fastigheter

Här kan du läsa mer om Offentliga Hus fastighetsbestånd och se ett urval av våra...