Aktuellt
Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Kvartalet oktober – december 2019 Hyresintäkter, KSEK                                102 962 (67 641) Förvaltningsresultat, KSEK                      53 879 (35 896)   Balansomslutning, KSEK                           7 762 084 (4 265 625)…

Read more
Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren ko …

Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäk …

Så blev samhällsfastigheter ett verktyg för tillväxt

Försäljningen av samhällsfastigheter från det allmänna till privata aktörer är ett modernt fenomen. Fram till 1990-talet up …