Aktuellt
Offentliga Hus tillträder samhällsfastigheter om 78,5  Mkr.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tillträtt två samhällsfastigheter i Timrå med ett underliggande fastighetsvärde om 78,5 Mkr. Förvärven har tidigare pressmeddelats 2018-11-19. Säljare är Amasten Fastighets AB (publ). Årshyresvärdet uppgår till 9,4 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 87% och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 2,6 år. Största hyresgästerna är Timrå Kommun och…

Läs mer
Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren ko …

Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäk …

Så blev samhällsfastigheter ett verktyg för tillväxt

Försäljningen av samhällsfastigheter från det allmänna till privata aktörer är ett modernt fenomen. Fram till 1990-talet up …