Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Pressmeddelanden

27 maj 2022 17:35

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2021

Offentliga Hus årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida Rapporten publiceras i digital form på svenska Intäkterna för perioden uppgick till 563,3 mkr...

Läs mer

13 maj 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det första kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2022 Periodens resultat uppgick till 259,3 Mnkr (448,8) Resultatminskningen härrör i allt...

Läs mer

25 februari 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar sin bokslutskommuniké för 2021

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin bokslutskommuniké för 2021 Periodens resultat uppgick till 1 114 Mnkr Resultatökningen beror i allt väsentligt på både högre...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter