Aktuellt
Offentliga Hus tecknar nytt hyreskontrakt om 18,6 MSEK i Borås.

Offentliga Hus har tecknat ett nytt 7-årigt hyreskontrakt i fastigheten Grönfinken 1 i Borås. Hyresgäst är Borås Stad och avtalet omfattar 3 700 kvm. Det totala hyresvärdet under perioden är 18,6 MSEK och avtalet löper till och med 2025-06-30. - Borås är en av de kommuner där vi har störst närvaro varför jag gläds åt vårt utökade samarbete. Borås Stad har ett…

Läs mer
Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet under uppförande om 367 MSEK i Göteborg.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB. Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar år 2020 vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg. Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 367 MSEK med 5% yield, samt villkor om en uthyrningsgrad på…

Läs mer
Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren ko …

Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäk …

Så blev samhällsfastigheter ett verktyg för tillväxt

Försäljningen av samhällsfastigheter från det allmänna till privata aktörer är ett modernt fenomen. Fram till 1990-talet up …