Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Delårsrapport januari – mars 2021

Ta del av Offentliga Hus kvartalsrapport för det första kvartalet 2021.

Till rapporten

Våra fastigheter

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela landet. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för kommunal förvaltning.

Läs mer

Pressmeddelanden

5 maj 2021 15:30

Kallelse till årsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021 Mot bakgrund av den extraordinära situation som...

Läs mer

30 april 2021 09:30

Avnotering från Nasdaq First North Premier Growth Market godkänd – sista handelsdag blir den 14 maj 2021

Som tidigare kommunicerats av Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) genom pressmeddelande publicerat den 28 april 2021, har styrelsen i Offentliga Hus beslutat...

Läs mer

28 april 2021 15:30

Offentliga Hus ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Offentliga Hus aktie från Nasdaq First North Premier Growth...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter