Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Genomgång av bokslutskommuniké

I samband med publiceringen av vår bokslutskommuniké bjöd vi den 18 februari in till en digital rapportgenomgång. Här presenterade vi rapporten och besvarade frågor från publiken. Se genomgången i efterhand här.

Till livesändning

Våra fastigheter

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela landet. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för kommunal förvaltning.

Läs mer

Pressmeddelanden

26 februari 2021 17:05

Offentliga Hus meddelar resultat av återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta...

Läs mer

26 februari 2021 17:05

Offentliga Hus announces results of the repurchase offer under its outstanding bond loans

Reference is made to Offentliga Hus i Norden AB (publ)’s (the “Issuer” or “Offentliga Hus”) maximum SEK 1,000,000,000 senior unsecured floating rate green bonds 2020/2024 with ISIN...

Läs mer

18 februari 2021 07:00

Offentliga Hus presenterar ett starkt fjärde kvartal

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus lämnar 2020 med väsentligt förbättrad finansiell ställning Bolagets balansräkning har ökat från 7,7 miljarder kronor till 10,0 miljarder kronor,...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter