Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Pressmeddelanden

4 november 2021 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 Rapporten visar en värdetillväxt för fastighetsbeståndet om 9 procent under perioden...

Läs mer

15 juli 2021 08:00

Offentliga Hus presenterar ett starkt andra kvartal

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021 Rapporten visar en värdetillväxt för fastighetsbeståndet om 6 procent under perioden...

Läs mer

5 maj 2021 15:30

Kallelse till årsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021 Mot bakgrund av den extraordinära situation som...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter