Människan gör fastigheten

 

Notering på Nasdaq First North Premier

Den 23 oktober 2020 noterades Offentliga Hus på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information om noteringsprocessen samt prospekt hittar du här.

Läs mer

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Våra fastigheter

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela landet. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för kommunal förvaltning.

Läs mer

Pressmeddelanden

23 oktober 2020 15:05

Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare

Med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomnar Offentliga Hus över 10 000 nya aktieägare till bolaget Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland...

Läs mer

23 oktober 2020 07:00

Handeln i Offentliga Hus aktier inleds idag på Nasdaq First North Premier

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet i samband med noteringen av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) på Nasdaq...

Läs mer

23 oktober 2020 07:00

Trading in Offentliga Hus’ shares commences today on Nasdaq First North Premier

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Offentliga Hus” or the “Company”) today announces the outcome of the offering in connection with the listing of the Company’s shares (the “Offering”)...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter