Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Offentliga Hus noterat på Nasdaq First North Premier

Sedan den 23 oktober 2020 är Offentliga Hus noterat på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information för investerare hittar du här.

För investerare

Våra fastigheter

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela landet. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för kommunal förvaltning.

Läs mer

Pressmeddelanden

26 november 2020 09:15

Valberedning utsedd i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

I enlighet med bolagsstämmans principer för utseende av valberedning i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) (”Valberedningsprinciperna”) ska...

Läs mer

25 november 2020 16:20

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Västra Götalandsregionen

Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal avseende fastigheten Kinnaström 3 i Marks kommun Förvärvet sker via bolagsförvärv och tillträde planeras till den 1 februari...

Läs mer

23 november 2020 15:00

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 6 oktober 2020 att Bolaget emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter