Aktuellt
Offentliga Hus delårsrapport januari – mars 2018

Kvartalet januari – mars 2018 Hyresintäkter, TSEK                                47 005 (41 825) Förvaltningsresult …


Kommuniké från årsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus i Norden AB (publ) avhöll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut …

Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren ko …

Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäk …

Så blev samhällsfastigheter ett verktyg för tillväxt

Försäljningen av samhällsfastigheter från det allmänna till privata aktörer är ett modernt fenomen. Fram till 1990-talet up …