Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Offentliga Hus noterat på Nasdaq First North Premier

Sedan den 23 oktober 2020 är Offentliga Hus noterat på Nasdaq First North Premier. Ytterligare information för investerare hittar du här.

För investerare

Våra fastigheter

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela landet. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för kommunal förvaltning.

Läs mer

Pressmeddelanden

23 december 2020 07:00

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Örebro

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har ingått förvärvsavtal med Brofast AB avseende fastigheten Örebro Rosta Gård 2 Förvärvet sker genom bolagsförvärv och tillträde beräknas ske första...

Läs mer

21 december 2020 15:45

Offentliga Hus meddelar förväntad ägarförändring under sina utestående obligationslån samt kreditbetygsplacering ”watch positive”

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta...

Läs mer

21 december 2020 15:45

Offentliga Hus announces anticipated Change of Control under its outstanding bond loans and watch positive issuer rating

Reference is made to the Offentliga Hus i Norden AB (publ)’s (the “Issuer” or “Offentliga Hus”) maximum SEK 1,000,000,000 senior unsecured floating rate green bonds 2020/2024 with ISIN...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter