Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Pressmeddelanden

28 februari 2023 08:00

Offentliga Hus presenterar sin bokslutskommuniké för 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2022 Periodens resultat uppgick till -13,9 Mnkr (1 113,6) Resultatminskningen beror på en kombination av lägre...

Läs mer

17 november 2022 08:20

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 Periodens resultat uppgick till 536,5Mnkr (548,2) Resultatminskningen beror på en...

Läs mer

29 augusti 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022 Periodens resultat uppgick till 446,0 Mnkr (476,7) Resultatminskningen härrör i allt...

Läs mer

För investerare

Rapporter