Styrelse

Styrelse

Björn Rosengren (1942)

Styrelseordförande sedan oktober 2019

Björn Rosengren har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären, och är idag verksam som entreprenör och styrelsemedlem. Han har tidigare varit verksam i politiken som näringslivs-, arbetsmarknads-, kommunikations- och IT-minister och ansvarig för alla statliga bolag, i statsförvaltningen som landshövding samt chef för TCO, och på toppnivå inom fackföreningsrörelsen.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseordförande i Fastator, Priority Group och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB.

Innehav: Björn Rosengren äger 3 000 000 syntetiska optioner i Offentliga Hus. Björn Rosengren innehar inga aktier i Bolaget.

Carl Bildt (1949)

Styrelseledamot sedan oktober 2019

Carl Bildt har tidigare varit partiordförande (Moderata Samlingspartiet, 1986–1999), utrikesminister (2006–2014) och statsminister (1991–1994). Därtill har han haft en rad internationella uppdrag, bland annat inom FN. Idag har han uppdrag som styrelseledamot i näringslivet och inom den internationella ideella sektorn.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Micro Systemation AB (publ), Aktiebolaget Fastator (publ), Bildt Global AB och Point Properties AB.

Innehav: Carl Bildt innehar inga aktier i Bolaget.

Magdalena Schmidt (1966)

Styrelseledamot sedan 2020

Magdalena Schmidt är advokat med mer än 25 års erfarenhet av affärsjuridik med inriktning mot fastighetsrätt Idag är hon partner på advokatbyrån Ramberg.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseledamot i Aktiebolaget MM i Stockholm, GRA Stockholm Advokat AB, Ramberg Advokater AB och Insamlingsstiftelsen Skiers Left - Mikaelas Minne.

Innehav: Magdalena Schmidt innehar inga aktier i Bolaget.

Mari Broman (1951)

Styrelseledamot sedan 2020

Mari Broman har bred och mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Göteborgs kommun och ett flertal styrelseuppdrag i noterade bygg- och fastighetsbolag. Hon har gedigen kompetens inom hållbarhet och har bland annat suttit i styrelsen för Sweden Green Building Council.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad AB och Sharing Capabilities AB. Styrelseledamot i ChromoGenics AB, SERNEKE Group AB (publ) och Forserum Safety Glass AB.

Innehav: Mari Broman innehar inga aktier i Bolaget.

Svante Bengtsson (1971)

Styrelseledamot sedan 2017

Svante Bengtsson är Vice VD och COO på Fastator som är femtioprocentig ägare av Offentliga Hus. Han har tidigare varit VD på Mistral Energi AB och Rehact AB.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Styrelseordförande i Vivskä AB, OH Management AB, Nordic PM AB, Industri- samhället Norden Holding AB (publ) och Point Properties Portfolio 1 AB (publ).

Innehav: Svante Bengtsson äger 2 000 000 syntetiska optioner i Offentliga Hus. Svante Bengtsson innehar inga aktier i Bolaget.

Pierre Ladow (1982)

Styrelseledamot sedan 2014

Pierre Ladow är partner i Offentliga Hus Nordic Property Holding som är femtioprocentig ägare av Offentliga Hus.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i OH Management AB, Nordact AB och OHIN Service AB.

Innehav: Pierre Ladow innehar inga aktier i Bolaget.

Oberoende

Offentliga Hus styrelse består av sex (6) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Huvudägarna.

Namn Befattning Ledamot sedan Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till ­Huvudägarna
Björn Rosengren Styrelseordförande 2019 Ja Nej
Carl Bildt Styrelseledamot 2019 Ja Nej
Magdalena Schmidt Styrelseledamot 2020 Ja Ja
Mari Broman Styrelseledamot 2020 Ja Ja
Pierre Ladow Styrelseledamot 2014 Ja Nej
Svante Bengtsson Styrelseledamot 2017 Ja Nej