Styrelse

Styrelse

Svante Bengtsson

Styrelseledamot

Svante Bengtsson är Vice VD och COO på Fastator som är femtioprocentig ägare av Offentliga Hus. Han har tidigare varit VD på Mistral Energi AB och Rehact AB. Aktieägande i bolaget: Svante äger 50 syntetiska optioner motsvarande 1,0% av antalet stamaktier med inlösen under första kvartalet 2023.

Carl Bildt

Styrelseledamot

Carl Bildt har tidigare varit partiordförande (Moderata Samlingspartiet, 1986–1999), utrikesminister (2006–2014) och statsminister (1991–1994). Därtill har han haft en rad internationella uppdrag, bland annat inom FN. Idag har han uppdrag som styrelseledamot i näringslivet och inom den internationella ideella sektorn.

Mari Broman

Styrelseledamot

Mari Broman har bred och mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Göteborgs kommun och ett flertal styrelseuppdrag i noterade bygg- och fastighetsbolag. Hon har gedigen kompetens inom hållbarhet och har bland annat suttit i styrelsen för Sweden Green Building Council.

Pierre Ladow

Styrelseledamot

Pierre Ladow är partner i Offentliga Hus Nordic Property Holding som är femtioprocentig ägare av Offentliga Hus.

Björn Rosengren

Styrelseordförande

Björn Rosengren var under 13 år rådgivare till ledningen av Kinneviksfären och är idag verksam som entreprenör och styrelsemedlem. Han har en lång bakgrund inom politiken, som näringsminister och i statsförvaltningen som landshövding. Han har också varit chef för TCO och på toppnivå inom fackföreningsrörelsen. Aktieägande i bolaget: Björn äger 75 syntetiska optioner motsvarande 1,5% av antalet stamaktier med inlösen under första kvartalet 2023.

Magdalena Schmidt

Styrelseledamot

Magdalena Schmidt är advokat med mer än 25 års erfarenhet av affärsjuridik med inriktning mot fastighetsrätt Idag är hon partner på advokatbyrån Ramberg.