Styrelse

Styrelse

Carl Lundh Mortimer (1988)

Styrelseordförande sedan 2023

carl@sbbnorden.se

Utbildning: Civilingenjör inom samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan samt Civilekonom inom finansiering, Stockholms Universitet.

Övriga befattningar (i urval): Styrelseledamot i ett stort antal JV-bolag där SBB har ägarintressen.

Ilija Batljan (1967)

VD och styrelseledamot

ilija@sbbnorden.se

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.

Övriga befattningar (i urval): Styrelseledamot och VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).

Innehav: Ilija Batljan innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

Eva-Lotta Stridh (1975)

Styrelseledamot sedan april 2021

Tel: +46 (0) 70 480 67 61

eva-lotta@sbbnorden.se

Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag (i urval): CFO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav: Eva-Lotta Stridh innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

Offentliga Hus styrelse består av tre (3) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Huvudägarna.

NAMN BEFATTNING LEDAMOT SEDAN OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL HUVUDÄGARNA
Ilija Batljan Styrelseordförande 2021 Ja Nej
Eva-Lotta Stridh Styrelseledamot 2021 Ja Nej
Oscar Lekander Styrelseledamot 2021 Ja Nej