Styrelse

Styrelse

Ilija Batljan (1967)

Styrelseordförande sedan april 2021

ilija@sbbnorden.se

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.

Övriga befattningar (i urval): Styrelseledamot och VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).

Innehav: Ilija Batljan innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

Eva-Lotta Stridh (1975)

Styrelseledamot sedan april 2021

Tel: +46 (0) 70 480 67 61

eva-lotta@sbbnorden.se

Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag (i urval): CFO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav: Eva-Lotta Stridh innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

Lars Thagesson (1959)

VD

Tel: +46 (0) 70 592 94 70

lars@sbbnorden.se

Lars Thagesson har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen. Han var bland annat medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB, vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen.

Utbildning: 9-årig grundskola.

Övriga nuvarande befattningar (i urval): Vice VD och COO för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, vice Styrelseordförande för Seglora Fastighets AB, Seglora Invest AB, Arctic Forest Development AB, Nordic Forest Development AB och Hammars Markentreprenad i Jönköping AB. Styrelseledamot för bland andra Trenäs Förvaltning AB, Smart Parkering Sverige AB och Djurgårdsblicken AB.

Innehav: Lars Thagesson innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

Oscar Lekander (1985)

Styrelseledamot sedan april 2021

Tel: +46 (0) 72 560 78 14

oscar@sbbnorden.se

Utbildning: Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och Finans, KTH.

Övriga uppdrag (i urval): Affärsutvecklingschef i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav: Oscar Lekander innehar, genom SBB, 247 949 492 aktier i Offentliga Hus per den 14 april 2021.

Offentliga Hus styrelse består av tre (3) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Huvudägarna.

NAMN BEFATTNING LEDAMOT SEDAN OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL HUVUDÄGARNA
Ilija Batljan Styrelseordförande 2021 Ja Nej
Eva-Lotta Stridh Styrelseledamot 2021 Ja Nej
Oscar Lekander Styrelseledamot 2021 Ja Nej