Styrelse

Styrelse

Leiv Synnes (1970)

VD och Styrelseordförande sedan 2024

leiv@sbbnorden.se

Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet.

Övriga befattningar (i urval): Styrelseordförande och ledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Krister Karlsson (1970)

Styrelseledamot

krister@sbbnorden.se

Utbildning: Fastighetsekonomi, KTH och juridik, Uppsala Universitet.

Övriga befattningar (i urval): Styrelseordförande, -ledamot och -suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav:

Daniel Tellberg (1987)

Styrelseledamot sedan 2024

daniel.tellberg@sbbnorden.se

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag (i urval): Ledamot och suppleant för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Innehav:

Annika Ekström (1965)

Styrelseledamot sedan 2024

annika.ekstrom@sbbnorden.se

Utbildning: Civilingenjörsexamen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Övriga uppdrag (i urval): Ledamot i ett flertal dotterbolag i SBB koncernen.

Innehav:

Offentliga Hus styrelse består av tre (4) ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller Huvudägarna.

NAMN BEFATTNING LEDAMOT SEDAN OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL HUVUDÄGARNA
Leif Synnes Styrelseordförande 2024 Nej Nej
Krister Karlsson Styrelseledamot 2024 Nej Nej
Annika Ekström Styrelseledamot 2024 Nej Nej
Daniel Tellberg Styrelseledamot 2024 Nej Nej