Notering på Nasdaq First North Premier

Den 1 oktober 2020 offentliggjorde Offentliga Hus sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och samtidigt genomföra ett erbjudande till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Här presenteras information om erbjudandet och noteringen.

Erbjudandet i sammandrag

Prisintervall 13,4 - 16,1 SEK per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten 14 - 21 oktober 2020
Anmälningsperiod för institutionella investerare 14 - 22 oktober 2020
Första handelsdag 23 oktober 2020
Likviddag 27 oktober 2020
TICKER på Nasdaq First North Premier OFFHUS
ISIN-kod SE0014829644

Prospekt

Ta del av Offentliga Hus prospekt här.

Prospectus

View the prospectus here.

Om Offentliga Hus

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Genom smarta och hållbara fastighetslösningar bidrar vi till en samhällsservice i världsklass.

Stat, kommun och regioner står inför ett växande behov av välfärdstjänster och lokaler för samhällsservice. Vi ska tillsammans med stat, kommun och regioner bygga välfärden och hjälpa dem med deras ekonomiska utmaningar. Genom att ägande och drift sköts av en kunnig fastighetspartner kan det offentliga växa i sin kärnverksamhet – till exempel vård, omsorg och utbildning.

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela Sverige, med ett särskilt fokus på tillväxtorter, regionstäder och större tätorter. Beståndet är inriktat mot lokaler för utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda bolagets aktieägarbas och ge Offentliga Hus tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Offentliga Hus ledande befattningshavare anser, tillsammans med huvudägarna, att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Offentliga Hus utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om Offentliga Hus och dess verksamhet. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.

Säljande aktieägare är Nordact AB, som är ägt till 50 procent vardera av Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga Nordic Property Holding SARL. Aktiebolaget Fastator (publ) är noterat på Nasdaq First North och Offentliga Nordic Property Holding SARL är ytterst kontrollerat av Pierre Ladow, styrelseledamot i Offentliga Hus, med 25 procent och av Bardeen FCP-SIF till 75 procent.

Anmälan om teckning

Anmälan för teckning av aktier finns tillgängligt hos Swedbank och Avanza.