Till dig som aktieägare

Bästa aktieägare i Offentliga Hus i Norden AB (publ),

Först och främst vill jag välkomna Dig som aktieägare i Offentliga Hus och tacka för det intresse som Du visat för vår verksamhet.

Vi lämnar ett händelserikt år med hög aktivitet bakom oss och blickar nu framåt mot ett spännande 2021. Genom noteringen på Nasdaq First North Premier välkomnade vi tusentals nya aktieägare och fick därmed även ett kapitaltillskott om cirka 1,1 miljarder kronor – ett förtroende vi tänker förvalta väl genom omsorgsfullt utvalda investeringar i vår kärnverksamhet, att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter med bra kassaflöden.

Som vd för Offentliga Hus ser jag fram emot vår fortsatta expansion med fokus på fler förvärv och aktiv förvaltning av våra fastigheter i rollen som professionell partner till den Svenska Välfärden runt om i Sverige. Jag hoppas Du vill fortsätta vara med oss på den resan.

Fantastiska förutsättningar för tillväxt

Sverige står inför gigantiska investeringsbehov för att klara av att leverera utlovad samhällsservice inom våra tre huvudsegment; skola och utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning. Det stora behovet av investeringar inom dessa sektorer skapar fantastiska möjligheter till fortsatt tillväxt för Offentliga Hus. På baksidan av detta brev kan du läsa mer om den marknad vi verkar på, landets demografi och våra fastigheter.

Vi har klarat oss helt opåverkade igenom den rådande Coronapandemin tack vare den låga risk som samhällsfastigheter, med långa hyresavtal och stabila kassaflöden, medför. Offentliga Hus redovisade ett starkt tredje kvartal med ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019. Förbättringen är ett resultat av målmedveten effektivisering av hela bolaget.

Vår fortsatta tillväxtresa

År 2020 utgör en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Med en breddad ägarkrets, väsentligen stärkt kapitalbas och en stark organisation har vi inlett nästa fas i Offentliga Hus tillväxtresa som ett börsnoterat bolag. Våra finansiella och operationella mål för de kommande åren ligger fast. Vårt målmedvetna arbete har redan belönats med nyligen höjt kreditbetyg till BB (med stabila utsikter).

Jag vill även tipsa den intresserade läsaren om de nyligen offentliggjorda analyserna av Offentliga Hus från Nordea och Kepler Cheuvreux (Swedbank). Analytikerna bedömer vår tillväxt av substansvärdet till cirka 20 procent högre än branschsnittet de kommande två åren och riktkursen sätts till 15,50 kronor respektive 16,20 kronor med köprekommendation. Vi själva tror på en ännu snabbare tillväxt. Kontaktuppgifter till analytiker finner Du på www.offentligahus.se/aktieanalytiker

Därtill vill vi operativt fokusera ännu mer på vårt hållbarhetsarbete. Vi tror att framtidens vinnare är de som på riktigt gör skillnad inom såväl ekologisk som social hållbarhet. Som ägare av samhällsfastigheter är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för att samhällsservicen fungerar så bra som möjligt – idag och för generationer framåt. Våra fastighetslösningar ska främja hälsa och välmående för de människor som arbetar i och besöker våra fastigheter och skapa möjligheter till utveckling av verksamheten.

Med detta vill jag tillönska Dig som aktieägare en God jul och ett Gott nytt år!

 

Fredrik Brodin

VD Offentliga Hus

Hållbarhet är en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi vill därför undvika att onödigtvis distribuera tryckt material, som har en negativ inverkan på vår miljö. Vi kommunicerar därför gärna med Dig digitalt. Om Du önskar motta digital finansiell information i framtiden, vänligen fyll i Dina kontaktuppgifter på www.offentligahus.se/aktieagarutskick

Läs även