Samhällsfastighetsbranschen väl rustad för kris

Redan i våras när Sverige drabbades hårt av den första vågen av Coronasmitta stod samhällsfastighetsbranschen sig stark. Samhällsfastigheter är en robust del av fastighetssektorn med relativt låg konjunkturkänslighet, och en mycket lovande marknad framöver.

Den rådande coronakrisen har ställt hela samhället på sin ända, inte minst för fastighetssektorn. Men till skillnad från många andra delar av fastighetssektorn har samhällsfastigheter påverkats relativt lite av den rådande krisen. Med decennielånga hyresavtal och stabila kassaflöden är samhällsfastigheter en robust sektor, som visat sig stå stark även under starka yttre påfrestningar.

Sverige står inför omfattande utmaningar för att klara av att leverera utlovad samhällsservice, bland annat drivet av den generella befolkningsökningen. Det ökade trycket på välfärden kommer att kräva enorma fastighetsinvesteringar hos kommuner och regioner. Offentliga Hus starka kassa och det stora behovet av samhällsfastigheter skapar därmed fantastiska möjligheter till fortsatt tillväxt.

Under 2020 har Offentliga Hus arbetat med en målmedveten effektivisering av hela bolaget, med fokus på bolagets tre huvudsegment; skola/utbildning, vård/omsorg och offentliga kontor. Ambitionen är att fortsätta bygga ett spännande bolag som kombinerar stabilitet och nytänkande och samtidigt levererar hög avkastning till aktieägarna.

För att läsa mer om marknaden för samhällsfastigheter, klicka här.

Läs även