Projekt­utveckling

Projektutveckling är en viktig del av Offentliga Hus verksamhet. Vi utvecklar kontinuerligt våra fastigheter för att skapa moderna och hållbara lokaler för samhällsservice i världsklass. I samverkan med kommuner, regioner samt med andra aktörer som erbjuder samhällsservice, utvecklar vi även nya fastigheter och byggrätter.

Här kan du läsa om några av våra pågående projekt.

Fagerstas järnbruk omvandlas för framtiden

 Järnet har präglat västmanländska Fagersta sedan 1600-talet. När industrialiseringen tog fart i slutet av 1800-talet växte Fagersta Bruk till ett järnbruk med internationellt rykte, som syntes på världsutställningen i Paris och sysselsatte stora delar av orten. I mitten av 1980-talet lades bruket ned, men de vackra gamla fastigheterna där Fagersta Bruk hade sitt huvudkontor finns kvar som ett minne över det som formade platsen till vad den är idag.

I maj 2020 köptes fastigheterna, Fagersta 3:94 & 3:95, av Offentliga Hus. I samband med förvärvet tecknades ett 25-årigt hyresavtal med Fagersta kommun. Nu ska de 5 200 m² stora lokalerna omsorgsfullt renoveras och moderniseras till ett nytt kommunhus som ska husera Fagersta kommuns politiker och tjänstemän.

 – Det känns otroligt bra att Fagerstas gamla hjärta, det anrika Brukskontoret, nu kommer användas istället för att stå tomt, förvaltas ansvarsfullt och bevaras för framtida generationer. Det blir ett sammanflätande av Fagerstas historia med Fagerstas framtid, säger Marino Wallsten, kommunalråd i Fagersta kommun.

Byggnationen startade under Q2 2020 och planerad inflytt är under Q2 2021. Hyresvärdet uppgår till 6 Mkr per år.

Läs mer om fastigheterna här.

214 nya studentbostäder i Göteborg

Bostadsbristen är ett ständigt aktuellt problem för Sveriges studenter. Idag bedömer drygt hälften av landets högskolekommuner att det saknas bostäder åt studenter vid högskola eller universitet. En av dem är Göteborg, där Offentliga Hus nu bygger en studentskrapa om 10 våningar i Tynnered i västra Göteborg. 214 nya lägenheter ska byggas, på en total yta om 10 200 m².

– Göteborg är en viktig studentstad och tillgången till bostäder är ytterst en förutsättning för ortens konkurrenskraft. Den här fastigheten har ett mycket bra läge vid Opaltorgets spårvagnstation och blir ett starkt komplement till vår fastighetsportfölj i Västra Götaland, säger Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.

Ett 20-årigt blockhyresavtal är redan tecknat med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Byggnationen påbörjades under Q3 2020 och inflytt beräknas till augusti 2022. Hyresvärdet för fastigheten uppgår efter färdigställande till drygt 16 Mkr per år.

Projektet är en del av en större plan som Göteborgs Stad initierat för att utveckla området kring Opaltorget i Tynnered.

– Det känns oerhört roligt att bidra till stadsdelsutvecklingen för att skapa ett än mer levande Göteborg, säger Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus.

Läs mer om Opaltorget här.