Fredrik Brodin

VD sedan 1 januari 2020

Fredrik Brodin har 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit VD för Stendörren Fastigheter AB, samt VD för Cartera AB och StayAt Hotel Apartments AB och co-founder för fastighetsfonden Mengus under perioden 2005-2007. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 och var aktiv i grunden till vad som idag är Hembla AB och Stendörren Fastigheter AB.

Aktieägande i bolaget: Fredrik äger teckningsoptioner motsvarande 2,3% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.

fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 70 888 66 65

Magnus Sundell

CFO sedan 1 januari 2020

Magnus Sundell har varit verksam i fastighetsbranschen ca 20 år. Mellan 1997 och 2010 arbetade han för GE Capital där han bl a var med och byggde upp GE Real Estate i Norden under 9 år. Han har även arbetat med transaktions- och finansieringsrådgivning hos Leimdörfer och Tenzing. Mellan 2014 och 2019 var han CFO och Vice VD för Stendörren Fastigheter.

Aktieägande i bolaget: Magnus äger teckningsoptioner motsvarande 1,4% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.

magnus.sundell@offentligahus.se

+046 (0) 70 602 76 75


Johan Bråkenhielm

Transaktions- och fastighetschef sedan 1 januari 2020

Johan är transaktions- och fastighetschef på Offentliga Hus i Norden AB sedan januari 2020. Född 1973. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Johan har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på transaktioner, analys, värdering och affärsutveckling. Senast var Johan CIO på Stendörren Fastigheter. Tidigare anställningar inkluderar partner på Stadsrum Fastigheter (ägt av Keva & Alecta & HEA), transaktionschef för CBRE Global Investors i Norden dessförinnan ING, Newsec, E&Y och han inledde sin karriär på IPD i London.

Aktieägande i bolaget: Johan äger teckningsoptioner motsvarande 1,4% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.

johan.brakenhielm@offentligahus.se

+046 (0) 73 349 66 16

Björn Rosengren

Styrelseordförande

Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären, och är idag verksam som entreprenör och styrelsemedlem. Tidigare har han varit verksam i politiken som näringslivsminister, i statsförvaltningen som landshövding samt chef för TCO och på toppnivå inom fackföreningsrörelsen.

Carl Bildt

Styrelseledamot

Carl har tidigare varit partiordförande (Moderata Samlingspartiet, 1986–1999), utrikesminister (2006–2014) och statsminister (1991–1994). Därtill har han haft en rad internationella uppdrag, bland annat inom FN. Idag har han uppdrag som styrelseledamot i näringslivet och inom den internationella ideella sektorn.

Svante Bengtsson

Styrelseledamot

Svante Bengtsson är Vice VD och COO på Fastator som är femtioprocentig ägare av Offentliga Hus. Han har tidigare varit VD på Mistral Energi AB och Rehact AB.

Pierre Ladow

Styrelseledamot

Pierre Ladow är partner i Offentliga Hus Nordic Property Holding som är femtioprocentig ägare av Offentliga Hus.


Mari Broman

Styrelseledamot

Mari Broman har bred och mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Göteborgs kommun och styrelseuppdrag i noterade bygg- och fastighetsbolag. Mari har tidigare varit vice VD i Riksbyggen 2006-2014 samt styrelseordförande i Marginalen Bank. Hon har även en gedigen kompetens inom hållbarhetsarbete och är styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad och tidigare styrelseledamot i Swedish Green Building Council.

Magdalena Schmidt

Styrelseledamot

Magdalena Schmidt är advokat med mer än 25 års erfarenhet av affärsjuridik med inriktning mot fastighetsrätt. Partner i Ramberg Advokater sedan 2009 och medlem av Advokatsamfundet.