Lars Holm

VD

Tidigare Bankdirektör på Handelsbanken under 18 år, med ansvar för fem olika bankkontor. Lång erfarenhet av att bistå såväl kommunala och börsnoterade fastighetsbolag som privatägda fastighetsentreprenörer genom hela affären.

lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 – 97 44 09

Niklas Eklund

CFO

Niklas Eklund har 20 års erfarenhet från banksektorn och har de senaste 12 åren haft olika chefsbefattningar inom Handelsbanken. Niklas har bred erfarenhet av att arbeta med stora fastighetsaktörer och gedigen kunskap om fastighetsrelaterade kreditfrågor.

niklas.eklund@offentligahus.se
+46 (0) 70 – 969 29 69

Niklas Ericson

Transaktionschef

Niklas har mångårig erfarenhet från kapital- och fastighetsmarknaden i Sverige och Asien och har bland annat arbetat med att bygga upp Handelsbankens verksamhet i Kina. Närmast kommer han från rollen som chef för fastighetsfinansiering på Ålandsbanken, där han bland annat ansvarade för att förvalta och utveckla bankens kundrelationer inom fastighetssektorn.

niklas.ericson@offentligahus.se

+046 (0) 708 88 72 21

Mats Hulth

Styrelseordförande

Mats Hulth har lång erfarenhet från höga positioner inom det offentliga som fd fastighets-, näringslivs- och finansborgarråd i Stockholm (1988–1991, 1994–1998). Han har också bland annat varit VD för branschorganisationen Sveriges Hotell- och restaurangföretagare (SHR), ordförande i Svenska Bostäder, Familjebostäder och Banverket samt ledamot i HSB och DK Properties.

Ulf Adelsohn

Styrelseledamot

Fd partiledare för Moderaterna, gatu- och finansborgarråd, kommunikationsminister, landshövding i Stockholm samt styrelseordf. i SHR, Luftfartsverket och SJ. Ordf. i Svenska Vårdfastigheter samt ett flertal andra bolag.

Pierre Ladow

Styrelseledamot

Pierre Ladow är partner i Offentliga Hus Nordic Property Holding som är femtioprocentig ägare av Offentliga Hus. Resterande 50 procent ägs av fastighetsinvestmentbolaget Fastator.

Svante Bengtsson

Styrelseledamot

CFO på Fastator, Offentliga Hus ägarbolag. Tidigare VD på Mistral Energi AB och Rehact AB.

Jacqueline Winberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Avanza Bank AB samt VD och grundare av executive search-firman Stanton Chase International AB:s verksamhet i Sverige.