Vår affärsidé är att förvalta och förädla samhällsfastigheter med det offentliga som fortsatt hyresgäst.

 

Fastighetsutveckling

I rollen som fastighetsutvecklare förvärvar Offentliga Hus fastigheter, förädlar och anpassar dem till hyresgästens behov. Det kan handla om att rusta upp, renovera eller bygga om så att ytorna kan användas mer effektivt för ändamålet, oavsett om det gäller om en vårdfastighet eller en teater.

Fastighetsförvaltning

Som fastighetsförvaltare är vi en långsiktig samarbetspartner som hanterar underhållet av fastigheten. Lokaler för vård, skola och omsorg är av naturliga skäl ofta utsatta för hårt slitage. För att upprätthålla kvalitet och funktion över lång tid krävs en tät dialog med användarna och lyhördhet i planeringen av underhållet.