Case

Här kan du läsa mer om hur vi utvecklar Sverige tillsammans med våra hyresgäster.

Södertälje Science Park

Hemvist för innovation

En tiondel av Sveriges export och 11 procent av alla nya patent kommer härifrån. I skuggan av Stockholms start-up-scen växer Södertälje nu fram som Sveriges nav för hållbar industri. Och många av innovationerna föds i Södertälje Science Park som ägs och förvaltas av Offentliga Hus.

”Industrin är extremt viktig för Sverige och i Södertälje finns bolag som är i absolut framkant när det kommer till hållbar produktion. Tillsammans med KTH vill vi vara en möjliggörare för framtidens tillverkningsindustri – man ska känna att det är här expertisen finns”, säger Robert Kingfors.

Han är VD på Södertälje Science Park, en nationell nod och mötesplats för företag, forskning och utbildning inom hållbar produktion. I en pampig tegelbyggnad från femtiotalet som byggts om och byggts ut till en kreativ innovationsmiljö, samverkar aktörer från näringsliv, akademi och samhälle för att tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt och nätverka. Här bedriver KTH utbildning och forskning inom teknik, hållbarhet, produktion och design i nära samarbete med industrin. I fastigheten finns också en prototypverkstad som är öppen för alla som vill förverkliga sina idéer med hjälp av den senaste tekniken. En rad olika evenemang med koppling till forskning och utveckling arrangeras varje år, bland annat populära Science Week som årligen lockar nära 5 000 besökare när studenter, näringsliv och forskare samlas kring teman som digitalisering, hållbarhet och framtidens produktion.

TUNGVIKTARE BAKOM PROJEKTET

Södertälje Science Park invigdes 2018. Bakom projektet står Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun. Scania, världsledande på hållbara transporter, har sitt huvudkontor i Södertälje. AstraZeneca tillverkar över 40 procent av sin globala försäljning i Södertälje och expanderar med framtidens biomedicin. Genom Södertälje Science Park skapas värdefulla synergieffekter mellan de olika aktörerna; industrin får tillgång till välutbildade medarbetare inom viktiga områden och studenter ges möjlighet att testa sina idéer i verkligheten och vara nära produktion och ledande forskning.

Ytterst är syftet med initiativet att stärka Sverige som industrination. Robert ser specialiserade kompetenscentrum som Södertälje Science Park som viktiga för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

”De stora bolagen saknar ofta möjligheten att jobba med väldigt små och specialiserade saker. Genom att attrahera mindre utvecklingsbolag hit där tillverkningen finns kan vi stärka förutsättningarna för avancerad produktion i Sverige. Det blir ett sätt att faktiskt behålla produktionen i Sverige”, förklarar han.

RÄTT HYRESGÄSTER FÖR PLATSEN

Södertälje Science Park ska växa och ambitionen är att locka till sig fler utvecklingsbolag som stärker Södertäljes innovationsklimat och därmed också kommunens attraktivitet. Offentliga Hus, som äger fastigheterna sedan 2019, tar en aktiv roll i att utveckla miljön ur ett kund- och besökarperspektiv tillsammans med ledningen för Science Park. Framöver handlar det om att utveckla de gemensamma ytorna med lösningar som höjer upplevelsen för hyresgästerna och att attrahera nya hyresgäster som kan bidra till en attraktiv innovationsmiljö. Målet är ett levande infrastruktur där hyresgästerna har tillgång till exempelvis gym och matbutik i anslutning till fastigheten, och en dynamisk blandning av bolag som alla bidrar med sin specialitet – vare sig det är artificiell intelligens, sensorteknik eller något helt annat.

”Man kan säga att Offentliga Hus har hårdvaran och att vi är mjukvaran. Det finns massor av synergimöjligheter framöver. Om fem år hoppas jag att Södertälje och våra lokaler är det självklara valet för den som vill tillverka på ett smart och hållbart sätt. Här finns forskningen, industrijättarna och de små utvecklingsbolagen. Då är det kö hit och Offentliga Hus får jobba hårt för att tillgodose lokalbehovet”, säger Robert Kingfors.

Läs mer

Hållbarhet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) skapar hållbara miljöer där människor vill leva,...

Case

Här kan du läsa mer om hur vi utvecklar Sverige tillsammans med våra...