Nyheter

VD har ordet

Till dig som aktieägare

Bästa aktieägare i Offentliga Hus i Norden AB (publ), Först och främst vill jag välkomna Dig...

VD har ordet

Välkomna alla nya aktieägare!

Offentliga Hus stamaktie noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 23 oktober 2020...

Marknad

Samhällsfastighetsbranschen väl rustad för kris

Redan i våras när Sverige drabbades hårt av den första vågen av Coronasmitta stod...

VD har ordet

Vi levererar hög tillväxt och stärker förvaltningsresultatet

Hela 2020 har präglats av en mycket hög aktivitet för Offentliga Hus Vi har gjort förvärv av...

Projektutveckling

Attraktiv innovationsmiljö stärker Sverige som industrination

En tiondel av Sveriges export och 11 procent av alla nya patent kommer härifrån I skuggan av...

VD har ordet

Vi står starka i pandemin

I tider av oro som vi nu upplever ställs hela samhället inför stora utmaningar på ett sätt som...