9 december 2020 08:00

Valberedningen avser att föreslå Tom Eriksson, CIO vid Calibrium AG, till ledamot av styrelsen i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Valberedningen avser att nominera Tom Eriksson, CIO och investeringsansvarig på Calibrium AG, att vid årsstämman 2021 väljas in som ordinarie styrelseledamot i Offentliga Hus styrelse. Calibrium investerade tidigt i Offentliga Hus och har idag, genom direkt och indirekt ägande, cirka 21 procent av utstående kapital och röster. Detta gör Calibrium till den andra största ägaren i Offentliga Hus.

Calibrium är en långsiktig och ansvarsfull privat investerare som grundades 2006. De är baserade i Zurich och har idag ett 40-tal anställda som sedan länge förvaltar en större familjeförmögenhet i Europa. De har sedan starten byggt upp en substantiell fastighetsportfölj i Tyskland.

Att Tom Eriksson bereds en plats i styrelsen är en naturlig del i att dra nytta av Calibriums samlade erfarenhet både vad avser fastighetsinvesteringar och finansiering på den europeiska marknaden”, säger Björn Rosengren, styrelseordförande i Offentliga Hus.

Tom Eriksson har en ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och 30 års erfarenhet från finansiella marknader och investeringsverksamhet. Han är Chief Investment Officer vid Calibrium AG i Zürich, Schweiz. Tom Eriksson har tidigare haft flera styrelseuppdrag och sitter nu i bland annat Oy Hartwall Capital Ab, Audico Holding Oy samt Tolomeo Capital AG:s styrelser. 

www.clbrm.com

https://www.linkedin.com/company/calibrium-ag/about/

Valberedningens fullständiga förslag till styrelse i Offentliga Hus kommer presenteras i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att kallelsen utfärdas kommer valberedningen på Offentliga Hus hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag.

Valberedningen kontaktas via styrelsens ordförande, Björn Rosengren på:

Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
AGM@offentligahus.se