14 april 2021 11:15

SBB kontrollerar 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och förlänger acceptfristen för det offentliga budpliktserbjudandet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus. Den 20 januari 2021 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus (”Erbjudandet”). Den 15 mars 2021 offentliggjorde SBB att bolaget, direkt eller indirekt, innehade 72,93 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus. Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 16 mars 2021 och avslutades den 13 april 2021.
 
Offentliga Hus noterar att SBB, per dagen för detta pressmeddelande, har offentliggjort att SBB kontrollerar 96,9 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus. Vidare offentliggör SBB att det förlänger acceptfristen av Erbjudandet till den 29 april 2021. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterade Erbjudandet mot slutet på den initiala acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 23 april 2021. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 7 maj 2021.
 
För mer information, vänligen se SBB:s pressmeddelande:
 
SBB kontrollerar 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och förlänger acceptfristen för det offentliga budpliktserbjudandet – SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (sbbnorden.se)