21 augusti 2019 12:05

Rättelse: Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2019

I delårsrapport för januari – juni 2019 och i pressmeddelande för delårsrapport för januari – juni 2019 som släpptes den 21 augusti 2019 kl 07:00 angavs i VD-ordet en felaktig siffra för bolagets fastighetsvärde inklusive förvärvade men ej tillträdda fastigheter. 

Rättelse: Vårt samlade fastighetsvärde, inklusive förvärvade men ej tillträdda fastigheter, uppgår till drygt 5,8 MDSEK – motsvarande en tillväxt nära 50% sedan årsskiftet.

Korrekt pressmeddelande följer nedan. 

Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Delårsrapport januari – juni 2019


Kvartalet april – juni 2019

Hyresintäkter, KSEK                                67 596 (54 163)

Förvaltningsresultat, KSEK                      35 200 (32 187)  

Balansomslutning, KSEK                           5 437 428 (3 631 190)

Justerad soliditet, %                                   36,5 (32,2)

Belåningsgrad, %                                       48,1 (47,8)

Fastighetsvärde, KSEK                              4 734 455 (3 002 713)

Perioden januari – juni 2019

Hyresintäkter, KSEK                                136 417 (91 279)

Förvaltningsresultat, KSEK                      70 607 (53 790)  

Balansomslutning, KSEK                           5 437 428 (3 631 190)

Justerad soliditet, %                                   36,5 (32,2)

Belåningsgrad, %                                       48,1 (47,8)

Fastighetsvärde, KSEK                              4 734 455 (3 002 713)

Kommentar från VD

TILLVÄXT SOM DEN GODA VANAN

Att varje kvartal leverera rejäl tillväxt har blivit till en god vana för Offentliga Hus. Vårt samlade fastighetsvärde, inklusive förvärvade men ej tillträdda fastigheter, uppgår till drygt 5,8 MDSEK – motsvarande en tillväxt nära 50% sedan årsskiftet. Bakom tillväxten ligger framförallt tillträdet av Pyramiden 20 i Södertälje om drygt 700 MSEK, samt ingångna avtal med tillträde i slutet av detta år. 

Grunden för vår stabila förmåga att leverera hög tillväxt vilar på den goda vanan att tänka långsiktigt i det vi gör. Våra förvärv handlar om att plocka russinen ur kakan snarare än om att skapa volym som många andra fokuserar på. Istället 

väljer vi helt enkelt fastigheter med stabila utvecklingsmöjligheter. I samband med förvärven kan det därmed initialt handla om en utvecklingsfas där vi går in med tid och kraft, för att det också lönar sig långsiktigt med betydligt bättre kassaflöden. Det här förklarar även att vi ser hela Sverige som marknad och inte bara begränsar oss på vissa orter och regioner. Fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter finns över hela landet, bara man har förmåga att se dem.

Våra hyresgäster och relationen med dem handlar om lång sikt och att vara nära. Därför finns vi på plats där hyresgästerna finns tack vare vårt rikstäckande systerbolag Nordic PM som sköter all förvaltning av våra fastigheter. För oss handlar fastighetsutveckling om att gå hand i hand med en hyresgästs eller kommuns behov och utveckling, där lösningar gagnar såväl offentligt som privat. Precis det som samhällsfastigheter handlar om. 

Med hög tillväxt i ryggen ser jag fram emot höstens fortsatta arbete. Och att återigen visa hur goda vanor alltid lönar sig!

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 21 augusti 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 august 2019 kl. 12.05 CET. 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se 

Org.nr. 556824-2696