23 oktober 2020 15:05

Offentliga Hus välkomnar 10 000 nya aktieägare

Med dagens notering på Nasdaq First North Premier Growth Market välkomnar Offentliga Hus över 10 000 nya aktieägare till bolaget.

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige och en bred ägarspridning har därmed uppnåtts.
 
– Den här dagen markerar nästa fas i Offentliga Hus tillväxtresa. Nu börjar vi bygga bolaget i offentligheten med sikte på en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Jag ser fram emot en fortsatt expansion med fokus på fler förvärv och aktiv förvaltning av våra fastigheter i vår roll som professionell partner till våra offentliga hyresgäster runt om i Sverige, säger VD Fredrik Brodin.
 
Offentliga Hus har hittills haft ett starkt 2020 med 2,6 miljarder kronor i transaktionsvolym varav merparten avser förvärv av högkvalitativa samhällsfastigheter med starka kassaflöden. Samtidigt har fastighetsbeståndet renodlats varigenom portföljen ytterligare koncentrerats till Sveriges tillväxtregioner.
 
Börsnoteringen innebär ett likviditetstillskott till bolaget om drygt 1,1 miljarder kronor vilket möjliggör en fortsatt målmedveten tillväxt inom bolagets tre huvudsegment Kontor för Offentlig Förvaltning, Vård & Omsorg och Utbildning.