19 december 2019 12:30

Offentliga Hus tillträder tidigare offentliggjort förvärv

Offentliga Hus har idag tillträtt det förvärv av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 Mkr som Offentliga Hus den 26 november 2019 offentliggjorde att man ingått avtal om att förvärva. Förvärvet omfattar totalt sex fastigheter i Norrtälje och Södertälje med en total uthyrningsbar yta om cirka 49 000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 78 Mkr.

Förvärvet har finansierats med befintlig kassa och upptagande av nytt banklån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den19 december 2019 kl. 12:30 CEST.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696