29 mars 2019 16:31

Offentliga Hus tillträder samhällsfastigheter om 78,5  Mkr.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tillträtt två samhällsfastigheter Timrå med ett underliggande fastighetsvärde om 78,5 Mkr. Förvärven har tidigare pressmeddelats 2018-11-19. Säljare är Amasten Fastighets AB (publ). Årshyresvärdet uppgår till 9,4 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 87% och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 2,6 år. Största hyresgästerna är Timrå Kommun och Premicare Primärvård med som tillsammans står för 64% av hyresvärdet. Förvärven har finansierats med eget kapital och banklån. 


För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO
niklas.eklund@offentligahus.se
+46 (0) 70 969 29 69  

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.