31 augusti 2018 16:30

Offentliga Hus tillträder fastigheter om 700 MSEK och förhandlar om ytterligare förvärv om 1 MDSEK

Som tidigare aviserats tillträder Offentliga Hus i oktober 2018 samhällsfastigheter till ett sammanlagt värde om 700 MSEK. Förutom avtalade förvärv förhandlar Offentliga Hus om ytterligare förvärv om drygt 1 MDSEK, som förväntas tillträdas innan årets slut.

– Med god fart jobbar vi på enligt plan och siktet på 7 MDSEK i fastighetsvärde inför en börsnotering under 2019. Samtidigt ser vi vår höga tillväxttakt som ett styrkebesked om att vara en allt mer attraktiv partner på marknaden, kommenterar Lars Holm, VD Offentliga Hus.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Ericson, Transaktionschef
niklas.ericson@offentligahus.se
+46 (0) 70 888 72 21

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.