28 juni 2019 14:55

Offentliga Hus tillträder fastighet i Södertälje

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag tillträtt det förvärv i Södertälje som offentliggjordes i december och som består av fastigheten Pyramiden 20 med huvudsakligen utbildningslokaler om 32 000 kvm och KTH som största hyresgäst. Fastigheten har förvärvats av Acturum, samägt av FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) och Peab, som genomfört ett omfattande och framgångsrikt utvecklingsarbete.

Inför tillträdet har Offentliga Hus tillförts 550 Mkr i eget kapital genom aktieägartillskott. Därutöver har Offentliga Hus diversifierat sin bas av kreditgivare med ytterligare en av de större nordiska bankerna.

– Det känns mycket bra att få sätta igång och arbeta med våra nya fastigheter i Södertälje, mitt i en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Norra Stadskärnan är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling med världsledande företag, KTH och Södertälje kommun i samverkan, kommenterar Lars Holm, VD på Offentliga Hus.  

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti kl. 14.55 CET. 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

 Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se 

Org.nr. 556824-2696