27 augusti 2020 07:00

Offentliga Hus tecknar 15-årigt hyresavtal med Strängnäs Kommun

Med bred politisk majoritet fattade kommunstyrelsen i Strängnäs kommun den 26 augusti 2020 beslut att förlänga hyresavtalet med 15 år avseende lokaler huvudsakligen för Thomasgymnasiet och vuxenutbildningen i Offentliga Hus fastighet Strängnäs Eldsund 6:6. Det nya hyresavtalet beräknas träda i kraft redan den 1 oktober 2020. Kommunfullmäktige fattar formellt beslut i frågan den 28 september 2020.

“Det är glädjande att vi och kommunen förlänger avtalet avseende Campus i Strängnäs. Förhandlingarna med kommunen har förts i god anda. För Offentliga Hus innebär det att mindre ytor frånträds inom en treårsperiod och för kommunen att hyran sänks. Det långa hyresavtalet och den starka tillväxten med bland annat tusentals nya bostäder i Norra Staden gör att vi ser mycket positivt på såväl skolan som områdets framtid”, kommenterar Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.