23 mars 2020 11:30

Offentliga Hus stärker styrelsen inför kommande börsnotering

Offentliga Hus har utsett två nya styrelseledamöter med expertis inom hållbarhet, kommunal förvaltning samt fastighetsrätt. Beslutet togs vid en extra bolagsstämma och är ett viktig led i att stärka Offentliga Hus inför en framtida börsnotering.

Nya ledamöter i Offentliga Hus styrelse är Mari Broman och Magdalena Schmidt.

 

Mari Broman har bred och mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Göteborgs kommun och styrelseuppdrag i noterade bygg- och fastighetsbolag. Hon har också gedigen kompetens inom hållbarhetsarbete och har bland annat suttit i styrelsen för Sweden Green Building Council. Magdalena Schmidt är advokat med mer än 25 års erfarenhet av affärsjuridik med inriktning mot fastighetsrätt. Hon är idag partner på advokatbyrån Ramberg.

 

Nuvarande styrelseledamot Jacqueline Winberg meddelade inför stämman att hon inte ställer upp för omval och lämnar därmed Offentliga Hus styrelse.

 

Bolagets styrelseordförande Björn Rosengren kommenterar tillskotten i styrelsen:

 

”Mari Broman och Magdalena Schmidt tillför tillsammans kompetens inom områden som blir allt viktigare för såväl fastighetsbranschen som samhället i stort. Det är särskilt glädjande att vi nu ytterligare flyttar fram bolagets positioner på hållbarhetsområdet genom att stärka den kompetensen på styrelsenivå.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus 

fredrik.brodin@offentligahus.se

+46 (0) 708 88 66 65

 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och landsting i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar.

www.offentligahus.se