24 september 2020 07:00

Offentliga Hus stärker det egna kapitalet med 300 miljoner kronor

Som ett led i den kraftiga tillväxt som Offentliga Hus haft sedan halvårsskiftet har ägarna lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget om 300 miljoner kronor. Aktieägartillskottet har lämnats efter bolagets senast offentliggjorda rapport.
 
”För Offentliga Hus är det fantastiskt att ha starka ägare som finansierar bolagets tillväxt och stärker vårt egna kapital inför den börsnotering som planeras ske i oktober. Kapitaltillskottet om 300 miljoner gör att vi, om tillfälle ges, har möjlighet att göra ytterligare affärer”, säger Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.
 
För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
Fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0)708 88 66 65
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020 kl. 07.00 CET.