14 november 2019 11:15

Offentliga Hus ringer i klockan på Nasdaq för notering av gröna obligationer

Idag den 14 november klockan 09.00 deltog Offentliga Hus vid traditionsenlig klockringning på Nasdaq Stockholm inför noteringen av sin gröna obligation. Offentliga Hus styrelseledamot och hållbarhetsansvarige Svante Bengtsson, styrelseledamot Pierre Ladow, t f CFO Christoffer Strömbäck samt tillträdande vd Fredrik Brodin ringde gemensamt i klockan. 

– Vi på Offentliga Hus känner oss stolta över noteringen där marknaden har visat stark efterfrågan och emissionen blivit rejält övertecknad. Vi ser det både som ett allt större intresse för bolagets framgångsrika arbete inom samhällsfastigheter, och samtidigt ett kvitto på vårt arbete med bolagets gröna ramverk för långsiktig hållbarhet, kommenterar Svante Bengtsson, hållbarhetsansvarig på Offentliga Hus. 

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, styrelseledamot och hållbarhetsansvarig
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696