30 mars 2020 15:00

Offentliga Hus rekryterar ny fastighetschef

Offentliga Hus fortsätter att rekrytera och anställer nu Terese Filipsson till rollen som fastighetschef. Terese kommer även ingå i bolagets ledningsgrupp.

Terese Filipsson har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från Nordic PM, där hon haft rollen som förvaltningschef. Under sin tid på Nordic PM har hon bland annat arbetat med förvaltning och utveckling av Offentliga Hus fastigheter. Sedan tidigare har hon även värdefulla erfarenheter från bland annat Diligentia, DTZ och Fabege.

Terese Filipsson kommer i rollen som fastighetschef rapportera till Johan Bråkenhielm som i samband med att Terese tillträder utses till COO, med huvudansvar för fastighetsförvaltning och transaktioner.

”Rekryteringen av Terese Filipsson innebär att vi får ett värdefullt tillskott till organisationen inför den planerade börsnoteringen. Med sina många år i branschen och specifika kunnande om vårt fastighetsbestånd kommer hon bidra starkt till att vi kan fortsätta att utveckla våra fastigheter” säger Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus.

Terese Filipsson tillträder tjänsten som fastighetschef 1 maj 2020 och rekryteringen av ytterligare nyckelpersoner inom ekonomi, projektutveckling, uthyrning och förvaltning fortsätter.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 708 88 66 65

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av
offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och landsting i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar.

www.offentligahus.se