31 augusti 2018 15:45

Offentliga Hus redovisar estimerad intjäningsförmåga samt korrigerad belåningsgrad inför emission av företagsobligation

Som tidigare kommunicerats undersöker Offentliga Hus förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån. I samband med kommande möten med obligationsinvesterare redovisas härmed bolagets estimerade intjäningsförmåga per rullande tolvmånadersperiod.

Estimatet baseras på bedömd intjäningsförmåga hos bolaget när kommunicerade förvärv och utökat obligationslån är på plats.

Bland Q2-rapportens nyckeltal angavs felaktigt att belåningsgraden per 2018-06-30 var 45,6%. Korrekt belåningsgrad per 2018-06-30 var 47,8%.

Estimerad intjäningsförmåga, SEK (rullande 12 månader, 2018-10 – 2019-09)


Rental income                                                                     288 000,00 kr

Total operating income                                                     288 000,00 kr

Property expenses                                                               -75 000,00 kr

Net operating income                                                        213 000,00 kr

Central administration                                                           -34 000,00 kr

Management profit                                                             179 000,00 kr

Financial expenses, current debt                                          -72 000,00 kr

Financial expenses, 300 m Tap issue                                   -21 000,00 kr

Total financial items                                                           -93 000,00 kr

Profit/loss before changes in value                                   86 000,00 krFör mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO
niklas.eklund@offentligahus.se
+46 (0) 70 969 29 69


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissburksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 15.45.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.