23 april 2021 07:00

Offentliga Hus presenterar rekordresultat för första kvartalet

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus lämnar idag sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2021. Rapporten är bolagets starkaste sedan noteringen 2020. En starkt bidragande orsak till resultatet är att bolagets fastighetsbestånd uppvisar en positiv värdeförändring på hela 7 procent. Beståndets totala marknadsvärde överstiger nu 10 miljarder kronor.

”Värdeutvecklingen på våra fastigheter har varit fantastisk, precis som förväntat. Svensk ekonomi och svensk välfärd står sig mycket stark vilket skapar fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden skola, vård och offentliga kontor. Prognoser om låga räntor för lång tid framöver har också bidragit att fastigheter med starka och stabila kassaflöden värderas allt högre, en utveckling vi sedan en längre tid förutspått och nu ser i fastighetsvärderingarna”, kommenterar Fredrik Brodin, avgående VD för Offentliga Hus.
 
Perioden 1 januari – 31 mars 2021

Hyresintäkter, Tkr 154 461
Förvaltningsresultat, Tkr 33 861
Balansomslutning, Tkr  10 417 073
Soliditet, %  38,9
Säkerställd belåningsgrad, % 41,5
Fastighetsvärde, Tkr 10 021 040
EPRA NAV, Tkr 3 916 516

 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) över 90 procent
 
Den 14 april offentliggjorde SBB att man kontrollerar 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och därför avser att avnotera bolagets aktie från Nasdaq First North Premier.
 
“Jag gratulerar SBB och Ilija Batljan till ett bra köp och önskar lycka till. Jag vill även tacka den tidigare styrelsen med Björn Rosengren som ordförande för ett bra samarbete”, kommenterar Fredrik Brodin.
 
Offentliga Hus kvartalsrapport för 1 januari – 31 mars 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Sundell, CFO i Offentliga Hus i Norden AB
magnus.sundell@offentligahus.se
+46 70 602 76 75