18 februari 2021 07:00

Offentliga Hus presenterar ett starkt fjärde kvartal

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus lämnar 2020 med väsentligt förbättrad finansiell ställning. Bolagets balansräkning har ökat från 7,7 miljarder kronor till 10,0 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Dessutom har driftnettot utvecklats ännu starkare med en tillväxt med 65 procent jämfört med helåret 2019.

“Jag är stolt över förbättringen av samtliga nyckeltal som till stor del kan tillskrivas vår nya effektiva organisation. Jag är också särskilt glad över att vår rating har förbättrats till (BB) med ”positive watch”, vilket innebär att vi nu bara är två steg från att nå vårt mål, Investment Grade (BBB -). En direkt konsekvens av den förbättrade ratingen är att bolagets genomsnittliga kapitalkostnad minskat med över 20 procent under året”, kommenterar Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus.

Ny huvudägare i bolaget

Den 18 december 2020 offentliggjordes att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) förvärvat 54,3 procent av såväl kapital som aktier i Offentliga Hus från bolagets tidigare huvudägare. Förvärvet innebar att SBB tvingades lämna budpliktsbud till bolagets aktieägare vilket offentliggjordes den 20 januari 2021, och kommer att följas av en komplett erbjudandehandling preliminärt den 15 mars.

“Som VD är jag stolt över att SBB såg värdepotentialen i såväl vårt bolag som i våra fastigheter. Att SBB, branschens största aktör inom vårt fastighetssegment, vill köpa oss är det bästa kvitto vi kan få på att vi har lyckats med vårt arbete”, säger Fredrik Brodin.

Perioden 1 januari – 31 december 2020

Hyresintäkter, Tkr 535 383
Förvaltningsresultat, Tkr 42 223
Balansomslutning, Tkr 10 007 839
Soliditet, % 36,1
Säkerställd belåningsgrad, % 45,2
Fastighetsvärde, Tkr 9 338 051
EPRA NAV, Tkr 3 377 925

Offentliga Hus bokslutskommuniké för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.

Offentliga Hus presenterar bolagets bokslutskommuniké den 18 februari klockan 10.00. Ta del av rapportgenomgången samt ställ dina frågor till bolaget här.