15 juli 2021 08:00

Offentliga Hus presenterar ett starkt andra kvartal

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021. Rapporten visar en värdetillväxt för fastighetsbeståndet om 6 procent under perioden. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 28 procent.

Perioden 1 januari – 30 juni 2021

Hyresintäkter, Tkr 311 518
Förvaltningsresultat, Tkr 40 173
Balansomslutning, Tkr 10 527 684
Soliditet, % 38,7
Säkerställd belåningsgrad, % 22,9
Fastighetsvärde, Tkr 10 033 890
EPRA NAV, Tkr 3 951 419

Ny styrelse och ledning
Den 14 april avhölls extra bolagsstämma i Offentliga Hus. Till ny styrelse för tiden till nästa årsstämma valdes Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander. Ilija Batljan valdes till ny styrelseordförande för tiden till nästa årsstämma. Vidare utsågs Lars Thagesson till ny tillförordnat verkställande direktör med omedelbar verkan.

Avnotering
Den 28 april ansökte Styrelsen för Offentliga Hus om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market och den 30 april godkände Nasdaq denna ansökan. Sista dag för handel i Offentliga Hus aktie blev den 14 maj 2021.

Offentliga Hus kvartalsrapport för 1 januari – 30 juni 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.