4 november 2021 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Rapporten visar en värdetillväxt för fastighetsbeståndet om 9 procent under perioden. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 20 procent.

Perioden 1 januari – 30 september 2021

Hyresintäkter, Tkr 459 079
Förvaltningsresultat, Tkr 85 462
Balansomslutning, Mnkr 10 454
Soliditet, % 39,4
Säkerställd belåningsgrad, % 0
Fastighetsvärde, Mnkr 10 194
EPRA NAV, Mnkr 4 075

Avnotering
Den 28 april ansökte Styrelsen för Offentliga Hus om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market och den 30 april godkände Nasdaq denna ansökan. Sista dag för handel i Offentliga Hus aktie blev den 14 maj 2021.

Offentliga Hus kvartalsrapport för 1 januari – 30 september 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.