17 november 2023 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2023.

Periodens resultat uppgick till -69,1 (536,5). Offentliga Hus delårsrapport för perioden finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: offentligahus.se

Perioden 1 januari – 30 september 2023

Hyresintäkter, Tkr 246 979
Förvaltningsresultat, Tkr 137 514
Balansomslutning, Mnkr 6 413
Soliditet, % 76,2
Fastighetsvärde, Mnkr 4 310
EPRA NRV, Mnkr 4 492

För mer information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD Offentliga Hus i Norden AB
Ilija@sbbnorden.se