30 augusti 2023 08:15

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det andra kvartalet 2023

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023.

Periodens resultat uppgick till 78,0 Mnkr (446,0). Resultatminskningen härrör i allt väsentligt till negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen.

Perioden 1 jan – 30 juni 2023

Hyresintäkter, Tkr 166 276
Förvaltningsresultat, Tkr 75 393
Balansomslutning, Mnkr 6 610
Soliditet, % 76,4
Fastighetsvärde, Mnkr 4 435
EPRA, Mnkr 4 666

Offentliga Hus delårsrapport för perioden finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Offentligahus.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD Offentliga Hus i Norden AB
Ilija@sbbnorden.se