31 augusti 2020 08:00

Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

Inför den planerade börsnoteringen i oktober har styrelsen i Offentliga Hus fastställt ett antal finansiella och operationella mål för bolaget samt en utdelningspolicy. Målen speglar Offentliga Hus ambition på medellång sikt.

Finansiella mål

  • Tillväxt: EPRA NAV ska växa med i genomsnitt 20% årligen.
  • Avkastning: Årlig avkastning på genomsnittligt eget kapital (ROE) om minst 12% (exklusive Hybridkapital och eventuella D-aktier).
  • Belåning: Koncernmässig belåningsgrad (LTV; räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar) ska ej överstiga 60%. Kortsiktigt är målet att belåningsgraden är lika med eller lägre än 60%. På medellång sikt ska belåningsgraden understiga 60% eller den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.
  • Soliditet: Soliditeten ska överstiga 35% över tid.
  • Räntetäckningsgrad: Ränteteckningsgraden ska överstiga 2,2 gånger och på medellång sikt vara på den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.

Utdelningspolicy

Bolaget vinster ska primärt användas till att tillvarata affärsmöjligheter samt uppfylla de finansiella målen, därefter ska upp till halva förvaltningsresultatet efter schablonskatt delas ut till aktieägarna.

Övriga operationella mål

  • Uppnå kreditbetyget Investment Grade inom en treårsperiod.
  • Ökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljömässigt certifierade fastigheter och genom investeringar för energibesparing i befintliga fastigheter.