27 maj 2022 17:35

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2021

Offentliga Hus årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Rapporten publiceras i digital form på svenska.

Intäkterna för perioden uppgick till 563,3 mkr (535,4), en ökning med 5% jämfört med föregående år och driftnettot uppgick till 352,6 mkr (350,2), en ökning med 1%. Periodens resultat uppgick till 1 114 mkr. Resultatökningen beror i allt väsentligt på de högre värdeförändringarna av fastighetsbeståndet jämfört med samma period året innan samt förbättrat förvaltningsresultat.

Avnotering
Den 28 april 2021, beslutade Styrelsen för Offentliga Hus i Norden AB (publ) sig för att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Den 30 april 2021 godkände Nasdaq denna ansökan.
Sista dag för handel i Offentliga Hus aktie blev den 14 maj 2021.