9 april 2021 11:00

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2020

Offentliga Hus årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Rapporten publiceras i digital form på svenska.

– Vi har levererat ett starkt resultat för 2020. Balansräkningen har växt med 30 procent till 10,0 Mdkr medan driftnettot har utvecklats ännu starkare med en tillväxt om 65 procent jämfört med helåret 2019. Förbättringen av nyckeltalen kan till stor del tillskrivas vår effektiva organisation och det fantastiska arbete som genomförts under året, kommenterar Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus.

Denna information är sådan som Offentliga Hus i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2021 kl. 11:00 CET.