6 april 2020 07:00

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2019

Offentliga Hus årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahus.se/finansiella-rapporter/.

Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2019 publiceras i digital version. Personer som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Offentliga Hus enligt nedan. 

Den tidigare publicerade bokslutskommunikén för 2019 har även uppdaterats till följd av en justering av redovisat värde av förvaltningsfastigheter och skatt. Justeringen medförde en nettoförändring av balansomslutningen om -43 miljoner kronor samt att årets resultat och eget kapital ändrades med -44 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 708 88 66 65

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och landsting i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar.

www.offentligahus.se