4 april 2019 18:42

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2018

Offentliga Hus årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahus.se/finansiella-rapporter/.

 Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2018 publiceras endast i digital version. Personer som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Offentliga Hus enligt nedan. 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO
niklas.eklund@offentligahus.se
+46 (0) 70 969 29 69   

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.