11 februari 2021 14:45

Offentliga Hus oberoende budkommitté har utsett rådgivare inför utvärderingen av Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud

Offentliga Hus offentliggjorde den 25 januari 2021 att styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté, bestående av styrelseledamöterna Mari Broman, (budkommitténs ordförande) och Magdalena Schmidt, som ska utvärdera Samhällsbyggnadsbolagets i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliga budpliktserbjudande som offentliggjordes av SBB den 20 januari 2021 (”Erbjudandet”), samt inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis.

Budkommittén har med anledning av sitt uppdrag att utvärdera Erbjudandet utsett Handelsbanken Capital Markets, med Head of Corporate Finance Alexander Ensér som ansvarig, till finansiell rådgivare och för att avge ett värderingsutlåtande, samt Ramberg Advokater, med delägare/advokat Ingrid Westin Wallinder som ansvarig, till legal rådgivare.

SBB har meddelat att erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 15 mars 2021 och att acceptfristen löper omkring den 16 mars 2021 till den 13 april 2021. Budkommittén avser att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning, samt värderingsutlåtande inhämtat från Handelsbanken Capital Markets, i sådan tid att detta kan tas in i erbjudandehandlingen, men senast två veckor före acceptfristens utgång.

Kontakt

Mari Broman, styrelseledamot och budkommitténs ordförande
bromanmari@gmail.com
+46 70 300 55 09