26 februari 2021 17:05

Offentliga Hus meddelar resultat av återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014965919 (”Obligationerna 2020/2024”), maximalt 750 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2023 med ISIN SE0013042611 (”Obligationerna 2019/2023” och tillsammans med Obligationerna 2020/2024 ”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Emittenten offentliggör resultatet av det återköpserbjudande som meddelades av Emittenten den 22 januari 2021 genom ett pressmeddelande samt ett meddelande till innehavare av Obligationerna (“Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 17.00 CET den 26 februari 2021. Emittenten meddelar härmed att inga innehavare av Obligationerna har valt att få sina Obligationer återköpta i Återköpserbjudandet.