22 januari 2021 11:15

Offentliga Hus meddelar ägarförändring under sina utestående obligationslån

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014965919 (”Obligationerna 2020/2024”), maximalt 750 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2023 med ISIN SE0013042611 (”Obligationerna 2019/2023” och tillsammans med Obligationerna 2020/2024 ”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”). Alla definierade termer i detta pressmeddelande som inte definieras häri ska ha samma betydelse som i Obligationsvillkoren.

I enlighet med ett offentliggjort pressmeddelande av Emittenten den 21 december 2020 har ett avtal ingåtts angående försäljning av 138 917 953 aktier till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) motsvarande totalt 54,3 procent av totala antalet aktier och röster i Offentliga Hus (“Försäljningen”). Försäljningen genomfördes den 23 december 2020 och innebär en ägarförändring (eng. Change of Control) i enlighet med Obligationsvillkoren. För mer information, vänligen se Emittentens pressmeddelande från 21 december 2020 i följande länk:

https://offentligahus.se/mfn_news/offentliga-hus-meddelar-forvantad-agarforandring-under-sina-utestaende-obligationslan-samt-kreditbetygsplacering-watch-positive/

Enligt ett meddelande skickat idag den 22 januari 2021 till innehavare av Obligationerna (”Meddelandet”) och som ett resultat av ägarförändringen, har vardera obligationsinnehavare en rätt att under en återköpsperiod (se definitionen ”Exercise Period” i Meddelandet) begära att alla, eller endast några, av sina Obligationer ska återköpas av Emittenten till ett pris per Obligation motsvarande 101,0 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen ränta, i enlighet med klausul 11.4 (Mandatory repurchase due to a Change of Control, a De-listing or Listing Failure (put option)) i Obligationsvillkoren.

För mer information om återköpsperioden, återköpsdagen och instruktion om vilka åtgärder en obligationsinnehavare behöver vidta om denne önskar att sina Obligationer ska bli återköpta i enlighet med Obligationsvillkoren, vänligen se Meddelandet i följande länk:

https://offentligahus.se/obligationslan/