18 mars 2021 10:05

Offentliga Hus kreditbetyg uppgraderas till BB+ av Nordic Credit Rating

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus har idag erhållit en höjning av det långsiktiga kreditbetyget från BB till BB+ av Nordic Credit Rating (NCR). Samtidigt bekräftar NCR det kortsiktiga kreditbetyget N-1 samt placerar Offentliga Hus på bevakningslista för potentiell ytterligare uppgradering av det långsiktiga kreditbetyget till Investment Grade.

Det förbättrade kreditbetyget återspeglar NCR’s uppfattning att Offentliga Hus, med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) som ny huvudägare, får en starkare finansiell ställning vilket stärker kreditvärdigheten i bolaget.

Nordic Credit Ratings fullständiga rapport finns att ladda ner hos NCR samt på Offentliga Hus hemsida.