16 november 2018 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Delårsrapport januari – september 2018

Kvartalet juli – september 2018

Hyresintäkter, MSEK                                48,2 (31,7)

Förvaltningsresultat, MSEK                      30,0 (21,4)  

Balansomslutning, MSEK                         3 741 (2 348)

Justerad soliditet, %                                  34,9 (37,1)

Belåningsgrad, %                                      46,4 (56,9)

Fastighetsvärde, MSEK                             3 064 (1 853)

Perioden januari – september 2018

Hyresintäkter, MSEK                                139,4 (99,5)

Förvaltningsresultat, MSEK                      84,0 (66,7)   

Balansomslutning, MSEK                         3 741 (2 348)

Justerad soliditet, %                                  34,9 (37,1)

Belåningsgrad, %                                      46,4 (56,9)

Fastighetsvärde, MSEK                            3 064 (1 853)


Kommentar från VD 

Vårt bästa kvartal någonsin.

Det tredje kvartalet 2018 hör inte till vårt mest händelserika kvartal. Men ändå visar vi på vårt bästa kvartal någonsin med ett resultat om 17 MSEK. Ett resultat som visar att frukterna av vårt arbete inte bara handlar om goda affärer, utan även om vår förmåga att träget arbeta med och utveckla vårt fastighetsbestånd.

I juli bildades Studentbostäder i Sverige AB, ett bolag som Offentliga Hus äger till 45% gemensamt med Amasten AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Genom affären är Offentliga Hus delägare i ett bolag som tar ett helhetsgrepp på en rikstäckande marknad, som saknat en aktör inom segmentet studentbostäder. För Offentliga Hus innebär det att vi är partner i ett bolag som har fullt fokus på att förvalta, utveckla och bygga studentbostäder. Där kommer vi med gemensamma krafter kunna erbjuda ett bättre samarbete för kommuner och samhällen att utvecklas i positiv riktning. Jag ser med stor spänning fram emot att följa Studentbostäder i Sveriges utveckling.

I september när sommaren börjat svalna av, började Offentliga Hus återigen jobba för högtryck. Vi genomförde en kraftigt övertecknad obligationsemission om 300 MSEK, och med det fyllde vi även ramen för vårt obligationslån om 700 MSEK. Det stora intresset för emissionen tar jag som ett kvitto på att marknaden har fått upp ögonen för Offentliga Hus långsiktiga arbete inom det stabila segmentet samhällsfastigheter.

I samband med obligationen redovisade vi även vår intjäningsförmåga.

Intjäningsförmåga över tid hänger förstås ihop med det som jag skrev om inledningsvis; förmåga till goda affärer såväl som att träget arbeta med att utveckla våra fastigheter och relationer. Det senare är precis det som vi har fokuserat på under det tredje kvartalet. Vi har fortsatt att utveckla våra fastigheter med bland annat hyresgästanpassningar och omförhandlingar av hyreskontrakt. Det här kan bäst beskrivas som något av ett fotarbete som tar både tid och kraft, men som lönar sig och i hög grad bidrar till en positiv resultatutveckling.

Vi fortsätter med vår höga tillväxttakt. Under oktober har vi tillträtt 14 fastigheter varpå värdet på vårt fastighetsbestånd uppgår till ca 4 MDSEK. 

Det är med stor förväntan som jag ser fram emot nästa kvartalsrapport och årets summering av såväl affärer som fotarbete!

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 16 november 2018


För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 07.00.