29 augusti 2018 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april – juni 2018

Hyresintäkter, TSEK                                  54 136 (35 859)
Förvaltningsresultat, TSEK                       32 187 (24 082) 
Balansomslutning, TSEK                           3 631 190 (2 364 912)
Justerad soliditet, %                                   34,0 (25,4)
Belåningsgrad, %                                       45,6 (73,3)
Fastighetsvärde, TSEK                              3 002 695 (1 865 700)

Perioden januari – juni 2018

Hyresintäkter, TSEK                                  91 279 (67 808)
Förvaltningsresultat, TSEK                       53 790 (45 288) 
Balansomslutning, TSEK                           3 631 190 (2 364 912)
Justerad soliditet, %                                   34,0 (25,4)
Belåningsgrad, %                                       45,6 (73,3)
Fastighetsvärde, TSEK                              3 002 695 (1 865 700)

Kommentar från VD

KORT OCH GOTT – ETT RIKTIGT BRA RESULTAT

Det är ett rent nöje att få presentera Offentliga Hus andra kvartalPM 180829 – Offentliga Hus i Norden AB publ delarsrapport januari juni 2018 1. Vårt långsiktiga arbete med förvärv och utveckling av samhällsfastigheter samt omförhandling av hyreskontrakt börjar ge frukt, vilket visar sig i både resultat- och balansräkning.

Vi ökar våra hyresintäkter till 54 MSEK (+51%), vårt förvaltningsresultat till 32 MSEK (+34%) och fastighetsvärdet till 3003 MSEK (+61%). Vår belåningsgrad minskar till 46% (73%).

Samtidigt fortsätter vår resa mot börsen med en hög tillväxttakt.

Under perioden har vi avtalat om förvärv i södra och mellersta Sverige. Fastigheterna är fullt uthyrda och tillträden sker i början av oktober.

Under andra kvartalet har vi också räntesäkrat drygt 50% av vår säkerställda bankskuld vilket ligger i linje med vår finanspolicy.

Som ni vet är vårt fokus samhällsfastigheter. Det innebär ett ansvar i sig. Därför säljer vi tillsammans med Amasten och Samhällsbyggnadsbolaget in våra studentbostäder till det nybildade bolaget Studentbostäder i Sverige AB. Med en större studentportfölj, renodlat fokus samt en ökad digitalisering kommer Studentbostäder i Sverige att kunna effektivisera driften och samtidigt växa snabbare inom sitt segment. En resa vi som delägare ser fram emot att vara med på.

Ovanstående gör att vi på Offentliga Hus samtidigt renodlar vår egen verksamhet och skapar förutsättningar för att ytterligare öka vår tillväxttakt. I takt med att vi växer kommer vi att fylla ramen för vår obligation om 700 MSEK.

Jag ser fram mot vår fortsatta tillväxt!

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 29 augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 07.00.